Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for, hvilke(t) delmarked(er), Brugerne af Hiltis produkter befinder sig.

2. Gør rede for den formodede købsadfærd for en entreprenør, der køber værktøj. Du skal som minimum inddrage købstype, beslutningsproces, deltagere i købet samt valgkriterier.

3. Hvilke faktorer må formodes at påvirke entreprenørens købsadfærd

4. Vurder værdien af, at Hilti satser på et meget tæt forhold til sine kunder. Inddrag konkurrencesituationen som den beskrives i casen.

5. Redegør for de væsentligste forskelle på købsadfærden for en entreprenør og en privat gør-det-selv forbruger, der køber værktøj.
- Entreprenør:
- Forbruger:

Uddrag
Købstypen en entreprenør vil tag er nok modificeret genkøb, og det er grundet personen nok vil have sit værktøj, som er god kvalitet

og grundet deres valg om den bedst mulige kvalitets udvikler Hilti sig og bliver større og større

men det kan også være nykøb, hvis man udvikler en helt ny maskine, som har specifikationer som adskiller sig fra de andre produkter