Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for, hvilke(t) delmarked(er), Brugerne af Hiltis produkter befinder sig.

2. Gør rede for den formodede købsadfærd for en entreprenør, der køber værktøj. Du skal som minimum inddrage købstype, beslutningsproces, deltagere i købet samt valgkriterier.

3. Hvilke faktorer må formodes at påvirke entreprenørens købsadfærd?

4. Vurder værdien af, at Hilti satser på et meget tæt forhold til sine kunder. Inddrag konkurrencesituationen som den beskrives i casen.

5. Redegør for de væsentligste forskelle på købsadfærden for en entreprenør og en privat gør-det-selv forbruger, der køber værktøj.

Uddrag
Hiltis brugere hører mest inde under det industrielle marked det kan man se i opgaveformuleringen hvor der bliver skrevet om Hiltis ”da mærket kun sælges til professionelle”.

Professionelle er folk der har en passion for det de laver og vigtigst af alt ved hvad de laver, det er måske folk der er uddannet og arbejder inde for den branche værktøjet skal bruges i, for eksempel et nedrykningsfirma.

Et nedrykningsfirma søger værktøj som øger deres egen sikkerhed, men som stadig er effektivt og driftssikkert, da der oftest bliver arbejdet inde for en tidsramme.

Valgkriterier på det industrielle marked er bland andet driftssikkerhed og tekniske egenskaber, hvilket er det jeg nævnte overfor i eksemplet om et nedrykningsfirma, hvor de jo arbejder inden for en tidsramme

så de skal være sikker på deres værktøjer virker og så vil de også gerne have at det giver dem en fordel, eller gør deres arbejde lettere.

Mange håndværksfag er fysisk hårde, derfor er det også en vigtig ting for dem der køber produkter fra Hilti, at de får noget, som jeg nævnte før, gør deres arbejde lettere, eller mindre fysisk hårdt og det er det Hiltis produkter gør

det kan vi se da de nævner ”Vi fokuserer på at tilføre ekstra værdi til professionelle byggeprojekter ved at levere innovative produkter, systemer og services. Derfor appellere det meget til det industrielle marked.

Hiltis brugere hører også lidt under det offentlige marked, det kan man se, da Hilti nævner at deres sælger genererer 70% af deres salg

hvilket må betyde at de sidste 30% enten består af private ”gør-det-selv” forbrugere, eller virksomheder der selv rækker ud til Hilti for at købe deres produkter.

Gør-det-selv personer der køber Hiltis produkter, er private som måske bygger deres eget hus, eller lignende, så igen, folk der ved hvad de laver.

Det er ikke helt normale folk som lige står og mangler en boremaskine til at bygge deres skab eller lignende, da de i stedet vil vælge en boremaskine fra et helt normalt byggemarked formentlig tæt på deres hjem.

Hiltis brugere hører ikke under mellemhandlermarkedet, det kan man se da de nævner ”I modsætning til resten af branchen sælger Hilti direkte til kunden”

og da mellemhandlermarkedet er indkøbere der videresælger det indkøbte produkt, er det ikke det delmarked Hilti markedsfører til, eller har interesse i at forhandle med.