Hilti | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for, hvilke(t) delmarked(er), Brugerne af Hiltis produkter befinder sig.
2. Gør rede for den formodede købsadfærd for en entreprenør, der køber værktøj. Du skal som minimum inddrage købstype, beslutningsproces, deltagere i købet samt valgkriterier.
3. Hvilke faktorer må formodes at påvirke entreprenørens købsadfærd?
4. Vurder værdien af, at Hilti satser på et meget tæt forhold til sine kunder. Inddrag konkurrencesituationen som den beskrives i casen.
5. Redegør for de væsentligste forskelle på købsadfærden for en entreprenør og en privat gør-det-selv forbruger, der køber værktøj.

Uddrag
- Modificeret genkøb og ny køb fordi kvalitet er vigtigt for en entreprenør pga. der er udvikling i teknologien dvs. der kommer nye produkter, værktøjer og maskiner der er blevet udviklet, så derfor vil entreprenøren udvikle sig også. Entreprenøren bruger Buy Grid modellen når der er brug for nye værktøjer fordi de er på producentmarkedet.

Der skal være en grund til at de har brug for nyt værktøj f.eks. hvis de er gået i stykker eller blevet for gammel dvs. der skal først være en problemerkendelse.

Så første beslutter de hvad de har bruge for, så finde det ud af hvor det kan købes henne. Så finder de ud af hvad der er bedste tilbuddet, hvor priserne og kvalitet er passende.

Så vælger entreprenøren det bedste tilbud, så lave han en kontrakt med sælgeren. Det er vigtigt at kontrakten lever op til kravene der blive stillet til produktet. Det skal være helt sikkert at alle sikkerhedskravene bliver gennemført, og en aftale om levering kommer i hus.

Der er behov for at have højt sikkerhed, så de vil have et godt værktøj. Så der skal være holdbart, hvor de ikke skal bruge penge på nyt værktøj.

Han er opmærksom på at priser og kvalitet stemmer over enes og at det ikke er for dyrt i vedligeholdes. Det er vigtigt at man kan får reservedele og det ikke er for dyrt.

De har brug for en serviceordning til at tjekke deres produkter er sikkert i brug. Det vigtig til at få produkter til tiden og uden problemer dvs. god service. Hvis der er bruge for at maskiner skal installeres så skal den også med i kontrakten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her