Hilti A/S | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for, hvilke(t) delmarked(er), Brugerne af Hiltis produkter befinder sig.
2. Gør rede for den formodede købsadfærd for en entreprenør, der køber værktøj. Du skal som minimum inddrage købstype, beslutningsproces, deltagere i købet
samt valgkriterier.
3. Hvilke faktorer må formodes at påvirke entreprenørens købsadfærd?
4. Vurder værdien af, at Hilti satser på et meget tæt forhold til sine kunder. Inddrag konkurrencesituationen som den beskrives i casen.
5. Redefgør for de væsentligste forskelle på købsadfærden for en entreprenør og en privat gør-det-selv forbruger, der køber værktøj.

Uddrag
Det er et modificeret genkøb som kunden ville købe, da kunden er erfaren med produktet. Det kan være i en erhvervsuddannelse, hvor man får kendskab til disse værktøjer. Kunden har potentielt haft værktøj før, og ved at købe hos Hilti, så modernisere vedkommende sine forrige værktøjer. I tilfælde af et helt nyt anderledes produkt, kan der også være tale om et nykøb.

Hvis en entreprenør skal have nye produkter, så bruger de Buy Grid-modellen, da der er på producentmarkedet. Først er der problemerkendelse, som kunne være at de gamle værktøjer var blevet for gamle. Efter stiller man krav til hvad værktøjet skal kunne. Man specificerer mængden af behov og nødvendigt. Derefter søger man efter potentielle leverandører, medmindre man har fast leverandør. Så kontakter man de forskellige leverandøre og finder ud af hvem der tilbyder bedst mulig kvalitet og god pris. Vurderer ud fra det hvor man kan få den bedste aftale med bedst mulig kvalitet, og indgår en aftale med aftalte betingelser og der bliver underskrevet en aftale som begge parter er gået med til. Til sidst bliver der tjekket om betingelserne, handlen og produktet lever op til kravene.

Vi antager at en kunde hos Hilti er en entreprenør. Der er det de interne influenter såsom medarbejdere som skal udnytte disse værktøjer i praksis. Medarbejde har en vis indflydelse på produktet, da de som regel udfører arbejdet og har erfaring med produktkategorien. De foreslår eventuelt et produkt for købscentret. Beslutningstageren er som regel chefen, som højst sandsynligt også styrer det økonomiske, da det kan være en lille virksomhed. Chefen vurderer så om de har råd, da jeg antager han også styrer købscenteret, hvis det er en lille virksomhed. Der bliver så fundet en leverandør og taget kontakt til Hilti.

Informationsvogter også kaldet gatekeeper styrer og kontrollerer strømmen af informationer til andre i virksomheden, men hvis det er en mindre virksomhed, kan det godt foregå at chefen selv modtager opkald og mails.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her