Hancock | VØ noter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1. Hvilken virksomhedstype er Hancock Bryggerierne – hvor ser du det?
2. Beregn stigningen i procent i bruttofortjenesten fra 2018/19 til 2019/20.
3. Hvilken regnskabsklasse tilhører Hancock?
4. Find noten for de materielle anlægsaktiver – sæt den ind og beregn, hvor store investeringer Hancock har lavet i alt i 2019/20.
5. Hvor mange år afskriver de deres aktiver over? – og hvor ser du det?
6. Hvor mange medarbejdere har Hancock?
7. Angiv størrelsen på virksomhedens resultat og beregn stigningen fra 2018/19 til 2019/20.
8. Angiv størrelser på virksomhedens aktiver, gæld og egenkapital og forklar, hvilken sammenhæng der i mellem disse tre poster.
9. Betyder Corona noget for Hancock Bryggerierne økonomiske situation?

Opgave 2 - Rapportering
1. Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.
2. Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
3. Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Uddrag
1. Hvilken virksomhedstype er Hancock Bryggerierne – hvor ser du det?
Hancock Bryggerierne er en produktionsvirksomhed, da de selv fremstiller deres egne vare gennem køb af nogle råvarer, hvor de så fremstiller deres produkter.

Man kan se det under deres aktiver, hvor de har brugt penge på råvarer og hjælpematerialer, varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer og handelsvarer.

2. Beregn stigningen i procent i bruttofortjenesten fra 2018/19 til 2019/20.
I 2018/19 havde de en bruttofortjeneste på 27.170.255 og i 2019/20 havde en bruttofortjeneste på 27.671.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu