Indholdsfortegnelse
Opgave 2
1.
Skriv en figurtekst til figur 2.1, hvor det fremgår, hvad der sker i A, B, C & D

2.
Dopamin kan lave 3 forskellige intermolekylære bindinger til dopamintransporteren: Hydrogen-bindinger, London-bindinger og ionbindinger.

3.
Jeg bruger formlen n = m/M til at beregne stofmængden af Tropin

4.
Det teoretiske udbytte af Benztropin må være 0,00850 mål (det samme som stofmængden af Tropin), da Tropin var den begrænsende reaktant.


Opgave 3
1.
Forklar det systematiske navn for 2-oxopropanal, vist i figur 4.2

2.
Argumenter for, at reaktionen vist i figur 4.3 er en redoxreaktion

3.
Forklar, hvordan hæmningszonens størrelse kan anvendes som udtryk for den antibakterielle virkning.

4.
Analyser resultaterne, vist i figur 4.5.

Uddrag
På billede a ser vi det præsynaptiske neurons endeknop. Det indeholder vesikler med dopamin. Vesiklerne “udløses” eller “tømmes” i synapsekløften hvis et aktionspotentiale bevæger sig hen mod endeknoppen, gennem neuronet.

På billede B, ser vi at de her vesikler med dopamin frigives fra det præsynaptiske neuron til synapsekløften, efter at et aktionspotentiale er nået frem til neuronets endeknop.

Dopamin binder sig til receptorerne på det postsynaptiske neuron, som ses til højre på billedet. Her igangsættes et signal i neuronet.

På billede C ser vi igen på det præsynaptiske neuron. Det indeholder dopamintransportere som altså er proteiner. Efter at dopamin er frigivet vil det hurtigt genoptage dopamin fra synapsekløften, men hvis cocain er til stede

vil stoffet blokere dopaminstransporterne, og stoffet vil binde sig til dem. Derfor genoptages dopamin ikke i det præsynaptiske neuron. Derimod bliver det i synapsekløften og derfor bliver det ved med at aktivere det postsynaptiske neurons receptorerer.