JBS AS | Analyse Årsprøve

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i JBS A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016/17 til 2018/19. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016/17 til 2018/19.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Analyser soliditet og likviditet for JBS A/S for årene 2016/17 til 2018/19.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi JBS A/S anvender.

1.6 (5 %)
Diskuter, om JBS A/S bør forlænge aftalen med Cristiano Ronaldo.

2.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for en fodboldtrøje fra AC Milan.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget for en fodboldtrøje og dækningsbidraget for hele partiet.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor mange fodboldtrøjer der skal sælges for, at omkostningerne til salgsmateriale på kr.
5.000 er dækket.

2.4 (5 %)
Vurder, hvad salgsprisen på en fodboldtrøje mindst skal være for at opnå en dækningsgrad på 35%.

3.1 (5 %)
Udarbejd et etableringsbudget for EXT SKATING pr. 1. juli 2021.
- De nødvendige informationer findes i bilag 3.
- I bilag 3 er en skabelon til etableringsbudgettet.
- Etableringsbudget

- 3.2 (5 %)
Udarbejd et finansieringsbudget for EXT SKATING pr. 1. juli 2021.
- De nødvendige informationer findes i bilag 3.
- I bilag 3 er en skabelon til finansieringsbudgettet.
- Finansieringsbudget

3.3 (5 %)
Vurder, hvilke andre informationer om virksomhedens økonomi banken har behov for.

4.1 (5 %)
Opstil balancen pr. 30.04.2021. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 4.
- I bilag 5 er der en skabelon til balancen.

Rapportering
Balance pr. 30.04.2021 i kr. 1.000
- Aktiver
- Passiver
- Langfristede gældsforpligtelser
- Kortfristede gældsforpligtelser

4.2 (5 %)
Redegør for forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

4.3 (5 %)
Forklar, hvorfor posten ”Periodeafgrænsningsposter” er med i balancen.

Uddrag
Der er mange forskellige forhold der har været med til at påvirke den økonomiske udvikling i JBS A/S.

Deres omsætning er faldet fra 340,5 millioner til 317,3 millioner, denne udvikling ser de hos JBS dog ikke på som negativt.

Et forhold der har haft stor indflydelse på dette, er opkøbet af HB- tekstil i år 2016. Denne virksomhed havde nemlig en underskudsforetning, og her har JBS så skåret den del af virksomheden som ikke tjente penge fra.

Og en grund til at omsætning ikke er utilfredsstillende er så at resultatet før skat er det samme.

De har med opkøbet af HB-tekstil fået en stærk dame kollektion og derfor har de valgt at sløjfe den noget mindre succesfulde kollektion med skuespilleren Carmen Electra.

Derudover er salget i Norge gået forholdsvist dårligt selvom de satser stort på Dovre som er deres ”norske” mærke.

JBS CR7-kollektion står for ca. 15% af JBS-omsætning, og hans skifte til Juventus i Italien har fået salget til at stige, selvfølgelig især på det italienske marked.

Salget af netop denne kollektion eksploderede især fordi at den italienske butikskæde Yamamay tog CR7 kollektionen ind i deres 600 butikker.

Et sidste forhold der har haft kæmpe indflydelse på JBS-økonomi er overtagelsen og flytningen af en ny fabrik i Litauen med 100 medarbejdere, dette forhold har især kunne mærkes på JBS’ bundlinje.

De forventer dog på længere sigt at opkøbet vil give et fornuftigt afkast. I forbindelse med opkøbet vil JBS også skærpe denne fabriks eget mærkes markedsføring, hvilket også vil give et afkast på længere sigt.

---

Nettoomsætning er som det også fremgår af billedet over faldet med 6% fra 2016/2017 til 2018/19. Faldet i omsætningen skyldes bl.a. den optimering der har fundet sted i forbindelse med købet af virksomheden HB-tekstil.

Her har de bl.a. skåret ”privat labels-produktionen” ud af sortiment, samt lukket andre underskuds kollektioner ned. Derud over har salget på deres norske marked været dårligere end det plejer.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer mv. er faldet med hele 10% fra 2016/2017 til 2018/19, altså mere end omsætning hvilket må anses for at være positivt i og med at de bruger færre ressource.

Dette kan igen beskrives med at HB-tekstil har fået skåret de produkter med mindst, eller intet afkast fra.

Og måske fordi at JBS har skåret den ikke succesfulde dame kollektion med Carmen Electra fra.

Andre eksterne omkostning er også faldet dog noget mindre end omsætningen. Den er nemlig kun faldet med 1% fra 2016/2017 til 2018/19.

Denne udvikling kan have noget at gøre med at de stadig markedsfører sig, og som der står i opgave har de netop indgået et samarbejde med NBA-spilleren Donatas Motiejunas.

Personaleomkostningerne er i den grad også steget de er nemlig selvom at omsætning havde faldet, så er de steget med 3% fra 2016/2017 til 2018/19.

Denne stigning hænger sammen med indkøbet af fabrikken i Litauen her overtog JBS nemlig 100 medarbejdere og altså også 100 lønsedler.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu