Indledning
Denne opgave er baseret omkring problemformuleringen om Guldkysten. Her vil jeg redegøre for guldkysten, og den danske slavehandel. Jeg vil foretage en danskfaglig analyse af filmen ”Guldkysten”

og til sidst vil jeg forklare og give en vurdering af filmen, og hvilket syn den giver på den danske slaverihistorie. Jeg har valgt denne problemformulering fordi

at det er et emne som jeg finder meget interessant, og samtidig noget som jeg har lært meget om gennem historiefaget.

Indholdsfortegnelse
Indledning og metodeafsnit 3
Redegørelse for den danske slavehandel 4
Danskfaglig analyse af filmen ”Guldkysten” 5
Analyse af filmens historiebrug 9
Vurdering af hvilket syn filmen giver på dansk slaverihistorie 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 13
Bilag 1 - Lasteplan over det britiske slaveskib ”Brookes” 1808 (Gøbel, Den danske slavehandel, ca. 1660-1848, 2017) 13
Bilag 2 - Kort over trekantsruten (Gøbel, Den danske slavehandel, ca. 1660-1848, 2017) 13
Bilag 3 - Fort Christiansborg (Gøbel, Christiansborg (fort på Guldkysten), 2011) 14

Uddrag
Filmen er en spillefilm, og den har nogle forskellige under genre og det er fx drama og tragedie.
Den er udgivet den 2. juli 2015, og instruktøren bag filmen hedder Daniel Dencik.

Filmen har en spilletid på 1 time og 55 minutter.
Filmen er inspireret af virkelige hændelser, og selvom at slavehandlen var ophævet på dette tidspunkt, så ejede det danske kongerige stadig en del slaver som arbejde i plantagerne. (Dencik, 2015)

Filmen starter i in media res, og det betyder at man som seer bliver kastet ind i historien uden af få noget baggrundsviden. Filmen starter med et klip, som sådan sker ude i fremtiden og man ser situationen på et senere tidspunkt i filmen.

Dette kan også kaldes en flashforward, som er det modsatte af flashback. (Bechsgaard, u.d.) Filmen foregår i 1836, og her møder man en botaniker som hedder Wulff.

Wulff bliver sendt til Afrika, og det gør han på befaling fra den danske konge. Wulffs opgave er at holde øje med en kaffeplantage, og få den til at stå skarpt.

Men hvad Wulff ikke ved er, at hans liv kommer på prøve, og livet bliver forandret for altid. De indfødte ødelægger hans arbejde, og det er frustrerende.

På dette tidspunkt er slaveriet stoppet, men snart opdager Wulff at tingene er helt anderledes, end hvad han havde forventet. Da Wulff har været i Afrika i et stykke tid, begynder han at undre sig over

hvorfor de hvide behandler de sorte mennesker dårligt, når slavehandlen har været afskaffet i mange år. En dag opdager Wulff et slaveskib, som er ved at blive lastet med sorte mennesker.

Wulff bliver chokeret, og vælger at fortælle det til guvernøren, og hans folk. Guvernøren påstår at Wulff ser syner pga. feber, men Wulff er klar over at de skjuler noget. Wulff beslutter sig for, at han vil prøve at opklare det mysterium som fylder hans hoved.

Ingen vil tro ham, udover en dansk skolelærer ved navn Caroline. Hun opfordrer Wulff til at blive ved med at søge, og tage kampen op mod guvernøren.

Alt går ikke som planlagt, og Wulff ender på de samme hårde, og kummerlige forhold som de sorte mennesker. Ingen mad, minimalt drikke og masser af vold.

Efter lang tids fangenskab lykkedes det Wulff at komme ud ved hjælp af Lumpa, som var Wulffs egen slavedreng. Men Wulffs liv var ikke til at redde, og han ender med at dø.

Der er et plot i filmen, og det er her hvor Wulff bliver sendt til Afrika for at oprette en kaffeplantage, hvor han skal have hjælp fra slaverne.

Der sker også en konflikt igennem filmen, og denne opstår da Wulff er i Afrika og de indfødte begynder at ødelægge kaffeplantagen.

Kort efter opdager Wulff slaverne på stranden, og her begynder hans mistænkelighed som fører til at han bliver mere og mere nysgerrig på at opklare det mysterium, som nu sidder i hovedet på ham

Handlingen foregår fra 1836-1837, og det har en stor betydning for filmen. På dette tidspunkt var det ulovligt at handle med slaver, men det var ikke ulovligt at eje slaver og udnytte dem.

Filmen er kronologisk hvilket betyder at handlingen går fremad, og der ikke er gjort brug af flashbacks, hvor man går tilbage i tiden. Miljøet i filmen er hovedsagligt Afrika, ved guldkysten nærmere Dansk Guinea.

Mange af scener i filmen er optaget ved Fort Christiansborg, og i bilag 3 har jeg vedhæftet et billede af fortet. Filmen er også optaget ved en strand, og ved en masse grøn natur hvor kaffeplantagen ligger.