Grundloven | Erhvervsjura | Noter

Nøgleord

– Deklaratorisk: En regel eller en lov kan være deklaratorisk. At man kan fravige regler. (kommer kun til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt).
– Købeloven er et eksempel, altså at man tager stilling forud for loven. Dermed hvis der kommer et problem man ikke har taget stilling til, så er det op til købeloven, da den er deklaratorisk.
– Det skal stå i loven (oftest som indledning).

– Præceptiv: Det modsatte af deklaratorisk. Der er tale om ufravige
– Man skal følge regler, der først er angivet. Et eksempel: Man kan ikke aftale, at man må køre 80 km/t i en by…

– Beskyttelsespræceptiv: Det første man skal tænke på er forbruger. En forbruger er en svag part i et retsforbund, eftersom vi ikke har det største kendskab til ret / lov. Man må ikke stille forbrugeren dårlig.
– Reglerne ikke må fraviges til ugunst (ulempe) for den svage part (forbruger).
– Anklager: Der er kun anklagere hos politiet.

Indholdsfortegnelse
Nøgleord 2
Kapitel 2 Tjekspørgsmål 3
4.1 Retssystemet 5
4.2 Civile Retssager 7
4.3 Principper for retssagers behandling 11
4.4 Appel 12
4.5 Klagenævn og voldgift 12
4.6 Retsmægling 13
4.7 Resume 13
4.8 Ordbog 14
Tjekspørgsmål til kapitel 4. 15
4.11 Interaktiveopgaver (Guldkorn). 17
Kapitel 5 - Introduktion til Erstatningsret 18
- Forsikring 18
6 Erstatningsbetingelser 18
6.1 Culpa - Ansvar 19
- Forsæt: 20
- Uagtsomhed 20
6.3 Økonomisk tab 20
Erstatningsbeløbet 20
6.4 Kausalitet 22
6.5 Adækvans 22
6.6 Egen skyld 22
6.7 Objektive ansvarsfrihedsgrunde 23
6.8 Bortfald og Lempelse 23
- Den almindelige lempelsesregel 23
6.13 Interaktiveopgaver (Guldkorn). 24
Kapitel 6 Caseopgaver 25
Kapitel 7 - Tjekspørgsmål 27
8. Aftaleret 28
9. Aftalers indgåelse 28
9.1 Aftalemodellen 29
Aftalelovens paragraffer 29
Caseopgave 9B 30
CASEOPGAVE 9E: AFTALERS INDGÅELSE ID 30
Caseopgave 9F 30
Principper til kapitel 9: 31
Opsamling til kapitel 11 32
Caseopgaver Kapitel 11 34
Tjekspørgsmål til kapitel 11. 35
Tjekspørgsmål til kapitel 10. 37
Caseopgave Kapitel 10 38
Forbrugerret: 39
Kapitel 12 Introduktion til forbrugerret: 40
Kapitel 13 Forbrugeraftaler 40
13.1 Forbud mod uanmodet henvendelse 41
13.2 Negativ aftalebinding 4 42
13.3 Den erhvervsdrivende oplysningspligt 42
13.4 Forbrugerens fortrydelsesret 43
13.5 Aftaler indgået udenfor fast forretningssted 44
13.6 Fjernsalg, herunder e-handel 45
13.7 Betaling ved fjernsalg og betalingskort 46
13.8 Opsigelse af abonnementer 47
Kapitel 13 Tjekspørgsmål 48
Caseopgaver kapitel 13 49
- Caseopgave 13A 49
- Caseopgave 13B 50
Kapitel 14 Forbrugerkøb 51
Kapitel 20.1 Sælgers pligter 54
Kapitel 20.2 Købers pligter 54
Caseopgave 20A 56

Uddrag
I Danmark findes Ordinære domstole og specialdomstole. Danmarks øverste retlige myndighed er Højesteret, der ligger i København – faktisk i samme bygning som Folketinget og Statsministeriet, nemlig Christiansborg.

Sager i Højesteret afgøres af mindst 5 dommere. Der er to landsretter: én i Viborg og én i København. Der er 24 byretter, og hver byret består af en civilret, en kriminalret, en skifteret og en fogedret.

Tinglysningen er en særskilt ret. Ministeransvarlighedssager afgøres af Rigsretten. Voldfit er private domstole, der normalt følger Retsplejelovens regler, men sagerne holdes for lukkede døre og kan ikke ankes.

Stedlig kompetence drejer sig om, hvor en sag har værneting, altså om hvilken ret, der skal afgøre sagen. Hovedreglen er, at sagsøgtes hjemting er rette værneting.

En sag indledes ved, at sagsøger udtager (dvs. indleverer) en stævning til retten. Efter forkyndelse kan sagsøgte vælge at lave et svarskrift.

Selve det afgørende møde i retten hedder hovedforhandlingen. På dette møde nedlægges påstandene, parterne afhøres, vidner afhøres, advokaterne procederer, og dommeren afsiger dom.

---

Aftaleret består af: Aftalers indgåelse fuldmagt og aftalers ugyldighed. Hændelsesforløbet i den pågældende opgaver ligger op til en juridisk behandling er regler for aftalers indgåelse.

Reglerne for aftalers indgåelse findes i aftaleloven, hvilket også gør sig gældende for reglerne for fuldmagt og aftalers ugyldighed. Helt specifikt, er den relevante retskilde:

Aftaleloven kapitel 1, der omfatter reglerne i paragrafferne 1 - 9. I paragraf 1 står der, for det første, at tilbyder svar er bindende for afgiveren.

Desuden skal det bemærkes, at der i bestemmelsen står, at reglerne kun kommer til anvendelse, for så vidt ikke andet følger af svaret eller tilbuddet af handelsesbruget eller sædvane Med andre ord er reglerne for aftalers indgåelse deklaratoriske, hvilket står i modsætning til præceptive lovregler.

I øvrigt skal det bemærkes, at vi også har andre regler der søger at beskytte den svage part. Her vil reglerne være beskyttelsespræceptive, hvilket vil sige, at man ikke må frasige reglerne til skade for den svage part.

Den juridiske problemstilling i opgaven handler for det første om hvor vidt Bo Godt A/S har formået at tilbagekalde deres afslag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu