Grundloven, folket og magten | Noter Historie

Indholdsfortegnelse
1. Hvordan var bøndernes forhold i begyndelsen af 1800-tallet og hvordan udviklede det sig i løbet af århundredet?
- Begyndelsen af 1800-tallet
- I løbet af århundredet

2. Hvordan overgår Danmark fra enevælde til demokrati, og hvorfor bliver det relativt fredeligt?

3. Hvad er baggrunden for 1. slesvigske krig og hvad er resultatet af den?

4. Hvad er baggrunden for 2. slesvigske krig og hvilke politiske konsekvenser får den?

5. Hvad er andelsbevægelsen, hvordan virker den og hvordan kommer den til at påvirke den danske økonomiske udvikling?

6. Arbejderne i byerne opstår, som en ny samfundsklasse. Hvad gør de for at hævde deres interesser og forbedre deres levevilkår?

7. Hvad er ’Systemskiftet 1901’? – hvilken betydning kommer det efterfølgende til at få på Danmark?

Uddrag
I begyndelsen af 1800-tallet udgør bønderne 80% af befolkningen, men som samfundsgruppe må de stadig acceptere at blive set ned på, som den absolut lavesete klasse. Bønderne er i økonomisk og socialt underskud, og har heller ikke skyggen af politisk indflydelse.

- Økonomisk underskud
- Socialt underskud
- Ingen politisk indflydelse
- Havde det ikke godt
- Selvejerbønder - kæmpede for at overleve - endte på tvangsauktion

---

I 1830’erne og 1840’erne opstod der en række politiske bevægelser, som alle delte ønsket om en mere fri forfatning og afskaffelse af enevælden.

Disse politiske bevægelser kom til orde i den borgerlige offentlighed, hvor borgerne kunne deltage i bl.a. aviser, blade og ved folkemøder.

Kongens rådgiver Karl Barcken Flesch er på Lehmanns side.

Kronprins Frederik d. 7 (den nye konge) bliver omvendt af Barken Flesch og giver efter for presset. Han accepterer at tiden er inden til at afstå magten - enevælden falder.
Enevælden frivilligt abdicere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu