Indholdsfortegnelse
1. Hvordan var bøndernes forhold i begyndelsen af 1800-tallet og hvordan udviklede det sig i løbet af århundredet?
- Begyndelsen af 1800-tallet
- I løbet af århundredet

2. Hvordan overgår Danmark fra enevælde til demokrati, og hvorfor bliver det relativt fredeligt?

3. Hvad er baggrunden for 1. slesvigske krig og hvad er resultatet af den?

4. Hvad er baggrunden for 2. slesvigske krig og hvilke politiske konsekvenser får den?

5. Hvad er andelsbevægelsen, hvordan virker den og hvordan kommer den til at påvirke den danske økonomiske udvikling?

6. Arbejderne i byerne opstår, som en ny samfundsklasse. Hvad gør de for at hævde deres interesser og forbedre deres levevilkår?

7. Hvad er ’Systemskiftet 1901’? – hvilken betydning kommer det efterfølgende til at få på Danmark?

Uddrag
I begyndelsen af 1800-tallet udgør bønderne 80% af befolkningen, men som samfundsgruppe må de stadig acceptere at blive set ned på

som den absolut lavesete klasse. Bønderne er i økonomisk og socialt underskud, og har heller ikke skyggen af politisk indflydelse.

- Økonomisk underskud
- Socialt underskud
- Ingen politisk indflydelse
- Havde det ikke godt
- Selvejerbønder - kæmpede for at overleve - endte på tvangsauktion

---

Flere steder begyndte husmænd og gårdmænd at protestere direkte mod godsejerne. De ville have deres rettigheder; lov til at købe deres egen jord

ændring i forholdet til gods- og husejerne og krav om retten til prygling bliver afskaffet.