Grundfos | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Grundfos A/S
1.1 (5 %) – Vækststrategi
1.2 (5 %) – Miljøpåvirkning
1.3 (25 %) – Rentabiliteten, Indtjeningsevnen, Soliditeten og Likviditeten.
1.4 (5 %) – Udvikling af likviditet
1.5 (5 %) – Fremtidsudsigter
Opgave 2 – Plastmo A/S
2.1 (5 %) – Investeringsårsag
2.2 (5 %) – Nettobetalingsstrøm
2.3 (5 %) - Er investeringen lønsom?
2.4 (5 %) – Beregning af de årlige vedligeholdelsesomkostninger
Opgave 3 – Fossen A/S
3.1 (5 %) – Resultatopgørelse
3.2 (5 %) – Balance
3.3 (5 %) – Betydning for indtjening ved køb af en større andel af produkter fra leverandører
Opgave 4 – Dantemp A/S
4.1 (10 %) – Den optimale salgspris
4.2 (5 %) – DB og DB pr. stk
4.3 (5 %) – Betydning hvis den optimale pris stiger
Bibliografi

Uddrag
Soliditet og likviditet
Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af aktiverne som kan gå tabt, før kreditorerne lider tab. Nøgletallet er steget igennem perioden, steget fra 63,3 % i 2011 til 67 % i 2013, dvs. en stigning på 3,75 %-point. Set fra kreditorernes side, er det en negativ udvikling, da soliditetsgraden helst skal være minimum mellem 30 - 40 %.

Likviditetsgraden siger noget om virksomhedens betalingsevne. Jo højere likviditetsgraden er, jo bedre må virksomheden antages at være til at indfri sine forpligtelser. Set ud fra en betalingssynsvinkel bør likviditetsgraden være over 100 %, hvilket den er for Grundfos A/S.

Likviditetsgraden viser en positiv udvikling, da den er på 207,2 % i 2011 og falder til 199,7 % i 2013, hvilket er en nedgang på -7,47 %-point eller -4 %. Trods nedgangen er det stadigt positivt, da den stadig er over de 100 %

Alt i alt ser Grundfos A/S soliditetsgrad og likviditetsgrad okay ud. Likviditetsgraden er som den skal være, da den er over de 100 %, dog er soliditetsgraden en del over minimumskravet på de 30-40 %, så de har ikke en positiv soliditetsgrad.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu