Indledning
Indien er et omfattende marked, det tredje største i hele verden1. I 2022 er de estimeret til at være den størst groende økonomi med en BNP-vækst på 6.7%.2 Indien er derudover den anden størst groende økonomi i 2021, lige efter Kina, hvis vækst falder til 6.7% in 2022.3

Det er klart for mange, at Indien ser ud til at være et lukrativt marked. Indien er dog ikke et perfekt land. Ryet om at have dårlige arbejdsforhold og nærmest grinagtige menneskerettigheder er kendt over alt i verdenen, og det bliver diskuteret i høj grad i samtiden.

Emnet omkring Grundfos’ indtrædelse i Indien er interessant at efterforske, da man i høj grad kan bruge faglig teori til at beskrive de virkelige bevægelser, Grundfos har taget.

Derudover er Indien interessant, da markedet er i høj vækst og eftersom Grundfos har lagt ekstra fokus på deres forretning i Indien, hvilket er smart, siden Indien sætter spark i den grønne omstilling.4

Når man tænker på outsourcing med dårlige arbejdsforhold, tænker mange på Indien, hvorfor undersøgelsen vedr. menneskerettighederne er videbegærlig og spænende.

Denne rapport belyser, hvordan Grundfos A/S har indtrængt sig på det indiske marked samt, hvordan menneskerettighederne i Indien er.

Indledningsvist indbefatter denne rapport en redegørelse for Grundfos A/S og dernæst for menneskerettigheder i Indien.

Efterfølgende er der gennem to bearbejdet analyser blevet set nærmere på, hvordan Grundfos A/S har indtrådt på det indiske marked samt, hvordan analysen af teksten ”’We’ll never buy cheap fashsion again’:

What six teenagers said after working in an Indian sweatshop” eksemplificerer menneskerettighederne i Indien.

Rapporten afrunder med en diskussion af de problemstillinger, Grundfos A/S mødte ved indtrædelsen i Indien samt en vurdering af menneskerettighederne i Grundfos A/S India.

Indholdsfortegnelse
1. Resumé 2
2. Indledning 1
3. Metode 2
4. Redegørelse 3
4.1. Grundfos A/S 3
4.2. Grundfos A/S i Indien 3
4.3. Menneskerettigheder i Indien 4
5. Analyse 5
5.1. Analyse af Grundfos’ indtrædelse på det indiske marked 5
5.1.1. Markedsudvælgelse 5
5.1.2. Eksportmotiver 7
5.1.3. Internationaliseringsmodel 7
5.2. Analyse af engelsktekst 8
5.2.1. Kommunikationsmodel 8
5.2.2. Ordvalg og tone 8
6. Diskussion og vurdering 10
6.1. Diskussion af problemstillinger, Grundfos mødte ved indtrædelsen på det indiske marked 10
6.2. Vurdering af menneskerettighederne i Grundfos India 10
7. Konklusion 12
8. Kildeliste 13
8.1. Litteratur & rapporter 13
8.2. Internetkilder 13
8.3. Diverse kilder 16
9. Bilag 17
9.1. Bilag 1 – Tragtmodel 17
9.2. Bilag 2 – PESTEL-analyse 18
9.3. Bilag 3 – Markedsforsyning – Indien – Vandpumper 19
9.4. Bilag 4 – Eksportmotiver 19
9.5. Bilag 5 – Uppsala-model 20
9.6. Bilag 6 – Engelsk testmateriale ’We’ll never buy cheap fashion again’ 20

Uddrag
Grundfos A/S er en dansk industrivirksomhed, der sælger, servicerer og markedsfører pumpeløsninger til alle kundetyper, der opererer inden for bygge/anlæg, vandforsyning, spildevand og i industrien.5

Grundfos Holding A/S er moderselskab til Grundfos A/S, hvor Poul Due Jensen Fonden – oprettet af stifter Poul Due Jensen i 1975 med formål at eje og bevare Grundfos6 - ejer 82.2% af aktiekapitalen/kapitalandelene.7

Grundfos agerer som markedsfører i markedet for pumper8 med en produktion på 17 mio. pumper årligt og med ca. 50% af markedsdele for det globale marked for cirkulationspumper.9

Grundfos er repræsenteret i 56 lande med omtrent 19.000 medarbejdere10 og omsatte for 26.3 mia. kr. i 2020, hvilket de noterer i deres årsrapport 2020 som værende tilfredsstillende.[11][12] Fra de 26.6. kom 6 mia. kr. fra det asiatiske marked.13

Grundfos realiserede i 2021 deres plan om at reorganisere deres virksomhed med udgangspunkt i 4 forretningsdivisioner; Byggeservice inden for hjemmet, Kommerciel byggeservice, Industri og Vandværk.14

Inden for denne nye organisation er funktionen forskning og udvikling en kritisk succesfaktor, hvilket dækker over forskning af materiale, produktudvikling, produktteknologi etc.15

Denne reorganisation tager udgangspunkt i deres 2025 strategy plan. Planen – som tager udgangspunkt i deres vision og værdier – er Grundfos’ svar på de fundamentale forandringer omkring verden og deres ønske om at levere et positivt bidrag til verden.16

---

Det er sikkert, at arbejdsforholdene i Indien er mindre end tilfredsstillende. Indien har taget, i 2019, 112. pladsen ud af 141 lande for graden af arbejdsrettigheder22, og tog 130. pladsen ud af 188 lande for graden af menneskelig udvikling.23 Indere bruger 3-4 timer i transport til arbejde hver eneste dag.24

De fleste tjener mindre end halvt af den minimum accepteret norm, 71% har ingen jobkontrakt og 80% arbejder meget mere end 8 timer om dagen.25 Man kunne blive ved og ved.

Disse ting viser allerede konkret, at Indiens arbejdsforhold ikke er specielt gode, men selve kulturen forværrer den yderligere.

Deres power distance er på 77, hvilket hentyder til en meget top-down tilgang til ikke blot arbejdspladserne, men også hjemmet.

Magtdistancen inden for Hofstedes kulturelle dimensioner forstærkes af deres religion, hinduisme, og deres kastesystem26, hvilket er et socialt hierarki, som har eksisteret i mere end 2000 år og er ofte forbundet med hinduismen.27