Problemformulering
Jeg vil redgøre for menneskerettighedserklæringen og hvordan rettighederne opstod, samt hvem uighurmuslimerne er.

Jeg vil foretage en danskfaglig analyse af DR-dokumentaren ”Kinas ukendte tvangsarbejdslejre”.

Afslutningsvis vil jeg diskutere den kinesiske holdning til menneskerettighedserklæringen i forhold til religionsfrihed. I diskussionen inddrages hofstedes kulturdimensioner.

Indholdsfortegnelse
DHO - SO6 1
- MATHILDA LYKKE RAFN - 2.A - VIDEN DJURS HHX Error! Bookmark not defined.
1. indledning 3
- 1.1 Problemstilling: 3
- 1.2 Problemformulering: 3
- 1.3 Metodeovervejelser: 3
2. Redegørelse 4
- 2.1 Menneskerettighedserklæringen 4
- 2.2 hvad er Uighurmuslimer 5
3. Analyse 6
- 3.1 Analyse af indhold 6
- 3.1.1 Laswells kommunikationsmodel 6
- 3.2 Analyse af filmiske virkemidler 7
- 3.2.1 Brugen af fakta- og fiktionskoder 7
- 3.3 Appelformer 9
4. Diskussion og Vurdering 9
- 4.1 Kinas holdning og respons 10
- 4.2 hofstedes kulturdimensioner 10
5. konklusion 10
6. Bilag 12
- 6.1 Bilag 1 hofstedes kulturdimensioner Danmark og Kina: 12
7. Litteraturliste 13
- 7.1 Film og videoer 13
- 7.2 Artikler og hjemmesider 13

Uddrag
En del har ændret sig på menneskerettighedsfronten de seneste århundreder, og her har begivenheder som skabelsen af menneskerettighedserklæringen haft sort indflydelse på udviklingen af den ”normale” persons rettigheder.

menneskerettighedserklæringen har givet os en del rettigheder som vi i dag tager som en selvfølge i vores liv, heriblandt kan nævnes ytringsfrihed, religionsfrihed og meningsfrihed.

Menneskerettighederne er baseret på tanken om, at visse rettigheder er universelle, dvs. at de gælder alle individer uanset køn, seksuel orientering, nationalitet, race, kulturel, etnisk eller religiøs baggrund.

Vi er allesammen mennesker og derfor har vi alle ret til at have rettigheder, uanset hvor du kommer fra, hvilket køn du er, om du er rig eller fattig, om du er ung eller gammel

er vi alle mennesker og har fået tildelt os rettigheder. Vi har derfor krav på at staten skal respektere, beskytte og opfylde menneskerettighederne, da de er universelle og gælder for alle.

Optakten til menneskerettighederne og det første internationale menneskerettighedsdokument, som direkte beskrev og omtalte menneskerettighederne var ”FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder” som blev dannet i 1948, men denne proces tog lang tid.

I start var der ingen menneskerettigheder, det eneste det handlede om var at være sammen med de rigtige folk, altså de velhavende, rige og magtfulde.

Var man ikke en af dem, var man ikke i sikkerhed og blev derfor undertykt og var måske slave. Så skete der noget revolutionært, en mand ved navn Kyros den Store, erobrede I 539 f.Kr., byen Babylon.

Hans handlinger, skulle vise sig at have store fremskridt for menneskets rettigheder. Han frigav slaverne, erklærede at alle havde ret til at vælge sin egen religion og etablerede racemæssig lighed.

Dette og andre rettigheder blev skrevet ned på akkadisk sprog på en lerbagt cylinder, som i dag er kendt som Kyros’ cylinder.

Kyros den Stores handlinger skulle vise sig og have stor effekt på resten af verdenen og endte til sidst i rom 27 år f.Kr. hvor de kaldte rettighederne ”Naturret”, men folkets rettigheder var stadig undertykt af højere magter såsom kongerne.

Flere år efter blev folkets rettigheder anerkendt og der kom en del eksempler på rettighedserklæringer, som bl.a. den engelske Bill of Rights (1689)

Amerikanske Uafhængighedserklæring (1776) og den Franske Erklæring om Menneske- og Borgerrettighederne (1789). Alting var på vej i den rigtige retning i forhold til menneskers rettigheder.

Så udbrød 2 store verdenskrige og Hitler udryddede halvdellen af den jødiske befolkning i dødslejre og 90.000.000 mennesker døde.

Aldrig havde menneskerettighederne været så tæt på at blive udryddet, så verdens lande fandt sammen og grundlagde de Forenede Nationer (FN) i 1945. deres formål var at ”på ny at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder

på menneskets personlige værdighed og værd, på mænds og kvinders såvel som store og små nationers lige rettigheder,” .

I 1948 blev alle enige om nogle rettigheder der skulle gælde alle og FN’s ”verdenserklæringen om menneskerettigheder” blev skabt.