Problemformulering
Jeg vil redgøre for menneskerettighedserklæringen og hvordan rettighederne opstod, samt hvem uighurmuslimerne er.

Jeg vil foretage en danskfaglig analyse af DR-dokumentaren ”Kinas ukendte tvangsarbejdslejre”.

Afslutningsvis vil jeg diskutere den kinesiske holdning til menneskerettighedserklæringen i forhold til religionsfrihed. I diskussionen inddrages hofstedes kulturdimensioner.

Indholdsfortegnelse
Dho - So6 1
Mathilda Lykke Rafn - 2.a - Viden Djurs Hhx 1
1. indledning 3
1.1 Problemstilling 3
1.2 Problemformulering 3
1.3 Metodeovervejelser 3
2. Redegørelse 4
2.1 Menneskerettighedserklæringen 4
2.2 hvad er Uighurmuslimer 5
3. Analyse 6
3.1 Analyse af indhold 6
3.1.1 Laswells kommunikationsmodel 6
3.2 Analyse af filmiske virkemidler 7
3.2.1 Brugen af fakta- og fiktionskoder 7
3.3 Appelformer 9
4. Diskussion og Vurdering 9
4.1 Kinas holdning og respons 10
4.2 hofstedes kulturdimensioner 10
5. konklusion 10
6. Bilag 12
6.1 Bilag 1 hofstedes kulturdimensioner Danmark og Kina 12
7. Litteraturliste 13
7.1 Film og videoer 13
7.2 Artikler og hjemmesider 13

Uddrag
1.3 Metodeovervejelser:

Igennem min analyse sætter jeg stor fokus på vinklerne af den analyserede dokumentar og hvorvidt producenten formulerer og viser synspunkter fra begge sider af den filmede debat, samt hvilken effekt det har på modtageren.

Jeg har valgt at benytte filmiske virkemidler til at analysere DR’s dokumentar for at finde frem til, hvilke vinkler der fortælles fra, og hvilken virkning det har på modtageren, såfremt der ikke bliver fortalt fra begge synspunkter.

Derudover har jeg benyttet Laswells kommunikationsmodel til at undersøge, hvordan udgiveren argumenterer for og imod dokumentarens debat og budskab, samt for hvor troværdig dokumentaren er i forhold til modtagerens opfattelse.

Dernæst vil jeg også komme ind på brugen af appelformer, igen med henblik på om afsenderen prøver at skabe troværdighed og for at få de ønskede synspunkter og budskaber ud til modtageren.

Jeg vil i min diskussion inddrage hofsteds kulturdimensioner med henblik på at finde frem til Kinas holdninger til deres handlinger og om de synes at det er banalt i deres samfund.

2. Redegørelse
2.1 Menneskerettighedserklæringen

En del har ændret sig på menneskerettighedsfronten de seneste århundreder, og her har begivenheder som skabelsen af menneskerettighedserklæringen haft sort indflydelse på udviklingen af den ”normale” persons rettigheder.

menneskerettighedserklæringen har givet os en del rettigheder som vi i dag tager som en selvfølge i vores liv, heriblandt kan nævnes ytringsfrihed, religionsfrihed og meningsfrihed.

Menneskerettighederne er baseret på tanken om, at visse rettigheder er universelle, dvs. at de gælder alle individer uanset køn, seksuel orientering, nationalitet, race, kulturel, etnisk eller religiøs baggrund.1

Vi er allesammen mennesker og derfor har vi alle ret til at have rettigheder, uanset hvor du kommer fra, hvilket køn du er, om du er rig eller fattig, om du er ung eller gammel, er vi alle mennesker og har fået tildelt os rettigheder.

Vi har derfor krav på at staten skal respektere, beskytte og opfylde menneskerettighederne, da de er universelle og gælder for alle.

---

2.2 hvad er Uighurmuslimer

Et kinesisk mindretal af muslimer kaldet Uighurmuslimer på cirka 12 millioner mennesker, hvor størstedelen af deres folk lever i det nordvestlige Kina, i byen Xinjiang og udgør cirka halvdelen af hele byens befolkning.

Folket snakker deres eget sprog, som er tæt på det tyrkiske. Uighurerne, som er sunnimuslimer siges at have været i Kina i 200-tallet ifølge kinesiske kilder.

De grundlagde i 700-tallet et kongerige ved Orhonfloden i det nuværende Mongoliet som i 840 blev erobret af kirgisere, hvorpå uighurerne migrerede til Turfan området, her etablerede de så en ny statsdannelse. Det var i løbet af 1000-tallet at uighurerne overgik til islam.5

Siden 2009, har der været omfattende optøjer i Xinjiangs hovedstad, Ürümqi, grundet at de kinesiske myndigheders har lavet overgreb og undertrykt uighurerne.

I de seneste år er verden blevet mere og mere oplyst omkring uighuerenes vilkår i Kina og hvilken undertrykkelse de lider under

heriblandt er man blev gjort mere opmærksom med indberetninger om konfiskeringen af uighurernes pas, masseinterneringen af over en million uighurere i lejre og en massesteriliseringskampagne mod uighurske kvinder.6

Dette har ført til at organisationer såsom FN igennem nogle år har fuldt med og beskrevet, hvordan en million uighurer og andre muslimske mindretal holdes fanget i interneringslejre i Kina.

En rapport udarbejdet af 30 eksperter for tænketanken Newlines Institute for Strategy and Policy udtaler ”Uighurer lider voldsomt både mentalt og fysisk under systematisk tortur og ondskabsfuld behandling.

Det gælder voldtægter, seksuelle overgreb, udnyttelse og offentlig ydmygelse udført af vagter i lejrene”7. Der er ikke mange der ved noget om uighurernes situation i Kina, da landet selv holder lejrene skjult.