Go High og Go Bounce | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for Go High og Go Bounce ide og forretningsmodel. 3
- Produkt: 3
- Price: 3
- People: 3
- Place: 3
- Promotion: 4
- Physical evidence: 4
- Proces: 4
- Business Model Canvas 5

2. Gør rede for de ydelser, Kragerup Gods samlet set tilbyder, og opstil dem i de sammenhænge de har et indtjeningspotentiale. Kom herunder ind på servicekonceptet. 6

3. Forklar serviceleverancesystemet for 2 af aktiviteterne på Kragerup Gods. 7

4. Forklar, hvordan Kragerup Gods både har service som tillægsydelse og som serviceprodukt. 8

5. Kom med forslag til yderligere aktiviteter der kan supplere forretningen. 8

Kilder: 9
- Dinesen, B. (s.d.). Kragerup Gods: Kragerup Gods. Kragerup Gods. https://kragerup.dk 9

Uddrag
På Kragerup gods er der flere muligheder til hvad man kan lave. Heriblandt er der Go High og Go Bounce. Go High går ud på at du er spændt fast i en sikkerhedssele, og så går du oppe i træerne i forskellige højder.

Go Bounce er en trampolin der er spændt fast oppe i træerne så du kan hoppe og lege oppe i luften. Det produkt de tilbyder, er at man kan betale for nogle oplevelser.

For at kunne gøre rede for deres forretningsmodel vil jeg benytte mig af de 7 P’er. Efterfølgende vil jeg anvende BMC-modellen.

Produkt:
Kragerup Gods er en servicevirksomhed, der tilbyder hotel og forlystelsespark. I deres forlystelsespark tilbyder de Go High, Go Bounce, og fodboldgolf.

Deres mest populære produkter er deres Go High og Go Bounce baner. De ejer Danmarks største trampolin. Da deres produkter ikke er håndgribelige, består deres virksomhed på at sælge minder og oplevelser.

Price:
Kragerup Gods har forskellige priser for deres forskellige produkter. De tilbyder priser fra 225 kr til 350 kr for deres Go High oplevelse.

Derudover tilbyder de årskort fra 895 kr til 995 kr så man kan benytte sig af Go High året rundt. SÅ har de deres Go Bounce hvor priserne går fra 65 kr til 115 kr, der har de også årskort som lyder på priser som 395 og 595 kr.

People:
Deres medarbejdere på Kragerup er trænede i at kunne instruere kunderne i hvordan de skal benytte sig af Go High og Go Bounce.

Place:
Da Kragerup Gods sælger oplevelser, hvor der er brug for at blive anvendt en tæt bevokset skov, så de kan opsætte deres bane, er de nødt til at anvende et sted uden for storbyen.

Derfor gør de klogt i at benytte en hjemmeside hvor man de kan sælge deres produkter, så kunden ikke skal ankomme for at lave en bestilling til en anden dag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu