Furniture AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedens rapportering

1.1 (10 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Furniture A/S for 2015. Der skal ikke udarbejdes noter.

1.2 (15 %)
Opstil en balance for Furniture A/S pr. 31.12.2015. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Forklar forskellen på kontiene ”afskrivninger på biler” og ”akkumulerede afskrivninger på biler”.

Opgave 2
Kalkulation og indtjening

2.1 (10 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Boat Trailer 305.

2.2 (10 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsgraden for Boat Trailer 305.

2.3 (10 %)
Vurder, hvor mange Boat Trailer 305 der skal afsættes, for at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

2.4 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

Opgave 3
Indtjening og likviditet

3.1 (15 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

3.2 (10 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

3.3 (10 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Uddrag
Furniture A/S producerer og sælger designermøbler. Mange af bordene og stolene er designet af bl.a. Wegner og Klint.

Virksomhedens produkter kan købes ved en række forhandlere over hele verden. De primære kunder er i dag møbelforretninger, hotelkæder og restauranter.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31.12.2015 har økonomichefen udskrevet en saldobalance. Se bilag 1.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu