Forholdet mellem USA og Cuba før Trump | SRO noter

Indledning
Mødet mellem Obama og Castro var starten på et bedre forhold mellem USA og Cuba. Mødet fandt sted den 22. marts 2016 i hovedstaden Havana på Cuba.

Det fik betydning for nye aftaler mellem de to præsidenter. Nye aftaler der skulle gøre deres forhold bedre og en ny fremtid for begge parter.

Det var især en stor fordel for det cubanske samfund. I denne opgave er der fokus på Obamas indflydelse på det cubanske håb for en bedre hverdag.

Målet med denne opgave er at få besvaret min problemstilling, som er bygget op omkring følgende hovedspørgsmål: Hvordan var forholdet mellem Cuba og USA umiddelbart før Trump kom til magten?

Jeg vil besvare dette spørgsmål ved at fokusere på først, at redegøre for Obamas indflydelse på Cubas håb om en bedre hverdag.

Herunder vil jeg analysere artiklen ”Entrevista con una madre soltera, Adela”, for at få et fokus på den socio-økonomiske situation cubanerne står i.

Indholdsfortegnelse
1. Resume 1
2. Problemformulering og Opgaveformulering 1
3. Indledning 3
4. Metodeovervejelser 3
5. Barack Obamas indflydelse- og optakten til et bedre forhold 4
6. Analyse af artiklen “Entrevista con una madre soltera, Adela” 5
7. Diskussion 6
8. Konklusion 7
9. Bibliografi 7

Uddrag
I opgaven arbejdes der med fagene engelsk og spansk. Til dette formål kobles fokusset på metoder fra det humanistiske fag. Til opgavens redegørende del benyttes faglitteratur, hvor der tages højde for dataene.

I redegørelsen er der benyttet af bl.a. den socialhistoriske metode, for at sætte de to tekster i relation til samfundet, da der er tale om økonomiske og politiske normer.

Man har brugt den socialhistoriske metode, til at se på tekstens relevans i forhold til tiden. I analysen er der blevet brugt af den hermeneutiske spiral til at gå i dybden med tekstens indhold og forstå den, idet der f.eks. fortolkes på artikel, for at finde frem til budskabet og hensigten med den.

Dette gøres ved at læse den og derefter bedre kan fortolke den, og komme dybere ind i tekstens indhold, og hvad den vil opnå.

Der er også blevet brugt den nykritiske metode, for at nærlæse, for at kunne tolke og forstå tekstens indhold helt ned til den mindste detalje.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu