Forholdet mellem Cuba og USA | SRP | 12 i karakter

Indledning
Cuba er i dag et land under omvæltning. Landet var låst fast i samme position i over 40 år grundet en blanding af ideologiske årsager samt lederskabets stædige modstand overfor deres gigantiske nabo, USA.

Efter diktatoren Fidel Castros tilbagetræden i 2008, og George W. Bushs året efter, fik de to lande nye muligheder.

Castros yngre bror, Raúl Castro var betydeligt mere progressiv og imødekommende indstillet over for amerikanerne. Det samme var Bushs stedfortræder, Barack Obama.

Begge ledere har vist tydelige ønsker om et fornyet samarbejde, både igennem deres egentlige handlinger, men også ved hjælp af deres omtale af hinanden.

Der sker rigtig meget mellem Cuba og USA i øjeblikket, hvilket ligger til grund for det valgte emne - navnlig det indbyrdes forhold.

I forlængelse af det vil der ske en gennemgang af den cubanske historie og udviklingen af deres forhold til deres nabo USA, med fokus på udviklingen i det nye årtusind.

Herefter analyseres en tale af Raúl Castro omhandlende den nuværende situation og forholdet til USA, fokusset vil ligge på diskursen overfor- og i fremstillingen af USA.

I forbindelse med det inddrages en tale af Barack Obama, omhandlende forholdet til Cuba, som et modspil til Castro.

Til slut i en diskussion vil der blive taget udgangspunkt i Cubas nye handlemuligheder, og nye partnere i nutiden og fremtiden

hvor relevant IP-teori bliver taget i brug. I forlængelse af det vil der ske en vurdering af de to lande retoriske fremstillings signifikans i deres indbyrdes relatio- ner.

Indholdsfortegnelse
1.0 Indledning. 4
2.0 La historia de Cuba con los americanos. 4
- 2.1 ¡Viva la revolución! 5
- 2.2 Nye tider 5
- 2.3 Et skift i meningsmålingerne. 7
- 2.4 Delkonklusion 8
3.0 Ny leder, ny retorik 8
- 3.1 Cubas vs. USA. 9
- 3.2 Tættere på Vesten 12
- 3.3 Delkonklusion 14
4.0 Cuba en el mundo. 15
- 4.1 En multipolariseret verden 16
- 4.2 Retorikkens rolle for relationerne 19
- 4.3 Delkonklusion 20
5.0 Konklusion 21
6.0 Litteraturliste. 23
7.0 Bilag. 24

Uddrag
Igennem den anden halvdel af det 20. århundrede var cubanerne låst fast i samme position af USA's politik overfor dem.

Men med det skiftende årtusind skiftede lederskabet også i de to lande. Fidel træk sig tilbage grundet helbredsproblemer i 2008, og hans yngre bror Raúl Castro overtog magten.

I USA overtog demokraten, Barack Obama præsidentposten fra den republikanske George W. Bush. Og det var Obamas mål at ændre kursen angående Cuba.

De har ført samme politik i ethalvt århundrede og ingen fremskridt er blevet gjort. Derfor var det også Obamas ønske at nedluk- ke fængslet i Guantanamo Bay, som han annoncerede tidligt i sin præsidentperiode.7

Inden for de seneste år og måneder er der sket store forandringer i Cuba og USA's forhold til hinanden. Begge lande har udvekslet adskillige fanger og spioner som et symbol på deres samarbejdsvillighed.

Rej- seforbuddet fra USA til Cuba er blevet løsnet lidt op, og Barack Obama har instrueret Secretary of State(udenrigsminister) John Kerry om at genetablere diplomatiske relationer

og revidere Cubas designering som statssponsor for terrorisme samt at lette rejser for amerikanske statsborgere til Cuba som det fremgår i artiklen El embargo y los cambios en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.8

Det fremhæves i artiklen at den nuværende lovgivning i USA siger at embargoen ikke kan løftes før Castro regimet, uanset hvilken Castro, er enten dødt eller træder tilbage

og at Cuba holder frie demokratiske valg med flere politiske partier repræsenteret.9 I en tale af Raúl Castro, afholdt den 17. december 2014, der vil blive analyseret senere i opgaven påpeger han at blokaden er indkodet i lovgivningen

men at den amerikanske præsident har den udøvende magt til at modificere implementeringen.10 Og i en tale afholdt selvsamme dag af Barack Obama

som vi også får større indblik i senere, nævner han flere gange sit ønske om at ophæve sanktionerne af adskillige grunde

fx at det ikke er andet end en blokering for amerikanske virksomheder i at hand- le med cubanerne og USA som det eneste land i verden der går ind for blokaden og sanktioner- ne.11 Udtalelsen den 17. december 2014 står i overensstemmelse med den nyligt løsladte ameri- kanske entreprenør Alan Gross, der har siddet i fængsel i Cuba i 5 år under anklage for spionage.
Flere andre episoder i samme periode viser amerikanske og cubanske fangere løsladt af henholds- vis den cubanske og amerikanske regering.

Siden Raúl overtog lederskabet for sin bror har han også indført -en række reformer der bryder med den sovjetisk-kommunistiske model.12

I 2010 indførte Castro nogle reformer der åbnede op for den stort set ikkeeksisterende private sektor. I dag beskæftiger staten ca. 80% af den cubanske arbejdsstyrke, men den private sektor vokser stærkt.

Antallet af selvstændige var i 2010 på 165.000 til omkring 440.000 i midten af 2014.13 Der er altså et stort incitament for at drive virksomhed hos cubanerne, når antallet af selvstændige tredobler i en pe- riode på 4 år.

Udover det, løsnede Castro grebet på de store, statsejede firmaer sidste år og de kan nu bl.a. beholde 50% af deres profit efter skatter, samt regulere deres ansattes lønninger selv.

Over 5000 virksomheder opererer nu uden for statens kontrol hvilket er et markant skift fra den sovjetiskinspirerede planøkonomi og tættere på en liberalisering imod markedsøkonomien.14

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu