Forholdet mellem kønnene | Analyserende artikel

Indledning
Kvindernes magtkamp, der i høj grad udviklede sig op igennem det 20. århundrede, er endnu ikke slut. Kvinder kæmper hver dag for ligestilling, mens nogle vil mene, at dette allerede er opnået.

Selv i private parforhold findes, i mange tilfælde, et skjult magtforhold mellem kvinden og manden. Litteraturen er i stigende grad begyndt at tematisere forholdet mellem kønnene, og denne brugessom et middel mod underkuelse af undertrykte samfundsgrupper, herunder kvinder.

Gennem kommunikationen og de minimalistiske beskrivelser af hovedpersonernes handlinger behandles denne tematik i Helle Helles ”Køreplaner” fra 1996, der indirekte skildrer magtforholdet mellem jeg’et og manden.

I Ernest Hemingways ”Bjerge som hvide elefanter” beskrives ligeledes forholdet mellem kønnene minimalistisk ved hjælp af hovedpersonernes kommunikation.

Uddrag
Verberne står her i imperativ, hvilket er med til at understrege, at manden er den kontrollerende part. Manden ønsker at beholde afstanden mellem jeg’et og sit eget liv.

Fotografiapparatet kan her blive set som en slags dør til mandens liv og hans parforhold, og mens jeg-fortælleren er nysgerrig, ønsker manden at skabe en distance mellem de to. Han fremstår som frustreret og forbitret over, at han ikke har mere magt over jeg’et.

Igennem resten af novellen både håner og nedgør jeg-fortælleren manden indirekte. Dette bliver tydeligt, når de skal aflive ræven, de har kørt over.

Kvinden er her den kontrollerende part, og udstiller manden på baggrund af hans mandighed. ”Gør det nu, [...] Så find en større sten. [...] Er du ikke biolog?” (s. 48-49, l. 29-5).

Det er her vigtigt at hæfte sig ved, at jeg’ets sproghandlinger ligeledes er handlingsregulerende. Kvinden udnytter situationen til at blive den, der bestemmer, hvilket frustrerer manden.

Der er altså igen sket en magtforskydning mellem hovedpersonerne, og det ligger i kortene, at det er naturligt, at det er manden, der skal slå ræven ihjel, og at dette er den alment accepterede diskurs.

Afslutningsvist beskrives billedet af en opgivende mand samt det nederlag, det er for ham, at han har ødelagt sit ægteskab, da han sidder alene og fortabt i skoven.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu