Forholdet mellem børn og forældre | Analyse

Indledning
Forholdet mellem børn og forældre er på spil i alle familier og under konstant udvikling. Gennem teenageårene vil denne relation udfordres og sættes på spil. Børn bliver ældre, og selvstændigheden vil vokse.

Barnet mærker en spirende lyst til selvstændighed. Derudover at løsrive sig på trods af, at de stadigvæk i høj grad er afhængige af deres forældre.

For nogle forældre kan denne stigende separation til barnet være en udfordring og skabe problemer. Netop denne forvirring sætter Naja Marie Aidt fokus på i sin novelle “Latter” fra novellesamlingen “Tilgang”, 1995.

Uddrag
Andreas’ indbyrdes relation til forældrene er ydermere interessant at undersøge. Forholdet til faren illustrerer et magtforhold, hvor faderen har en forventning til, at Andreas retter ind og indordner sig faderens dagsorden.

Et eksempel på dette ses i dette citat: “„Hvad fanden” brummer faderen, „der er sgu da ikke sukker i den te. Jeg sagde udtrykkeligt til dig, at du skulle huske sukkeret.” (s.1 l. 39-40).

Citatet anskueliggør måden, hvorpå faren forsøger at bevare den absolutte kontrol, som medfølger en stringent forældrerolle.

Hertil svarer Andreas, at faren selv kan hente det. Her kan det forstås, at faren ikke forventer, at Andreas har en selvstændig mening. Han er ikke vant til at drengen siger fra.

Andreas’ forhold til moren kan fortolkes som mere komplekst. Moren udviser en magtesløshed over, at drengen udvikles uafhængigt af hende.

I løbet af novellen skildres dette gennem et kropsligt motiv: “Hun bliver så gal på ham. Hun må styre sig, for ikke at tage fat i ham og ruske ham hårdt

bore neglene ind i hans tynde, langagtige arme, skrige ham ind i ansigtet (...)” (s.3-4 l.130-132) Moderen har fra Andreas blev født følt sig tæt fysisk knyttet
til drengen.

Efter at han er blevet ældre, forsøger han at frigøre sig kropsligt fra sin mor, hvilket efterlader hende med frustrationer. Flere gange bruger forfatteren et bestemt udtryk:

“Det er hans krop der er kommet mellem dem,” (s. 2, l. 74). Netop denne formulering tydeliggør moderens frustration over Andreas’ løsrivelse. Denne ellers tætte kropskontakt, der har været mellem dem, mindskes.

Kommunikationen mellem forældrene skildrer en iøjnefaldende magtfordeling. Faderen taler ned til sin hustru.

Det er tydeligt, at han føler sig hævet over moderen. Midt i konflikten prøver moderen at skabe fred ved at hente sukkeret. Hertil svarer faderen blot: “Andreas gør det. Sæt dig ned,” (s. 2, l. 65).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu