Forholdet mellem elektronens ladning og masse | Fysik Rapport

Indledning
Formål
At bestemme forholdet mellem ladningen e og massen m for elektronen: Dette gøres ved at kigge på ladningens bevægelse i et homogent magnetfelt. Hertil bruges en Helmholtz Spole.

Teori
hvis der i et magnetisk strømførende leder er en kraft, må man hermed også går ud fra at denne kraft har en påvirkning på lednings-elektronerne. Dog er lednings elektronerne kun påvirket af en kraft når de er i bevægelse, med konstant fart, og dermed bevæger de sig i en cirkel rotation, hvoraf kraften bevæger sig ind mod cirklens centrum. Denne resulterende kraft er udtrykt ud fra denne sætning
F=q·v·B
Hvoraf elektronens ladning q multipliceres med dens hastighed v som bevæger sig vinkelret på magnetfeltet B, gives kraften F denne kraft kaldes Lorentz-kraften. Idet at V samt B er vinkelrette på hinanden vil vinklen være 90 grader, som giver 1

kraftens retning kan bestemmes ud fra højrehåndsreglen som siger;
Hold højre hånd med fingrene i partiklens bevægelsesretning, så magnetfeltlinjernes retning er ind i håndfladen.....

Indholdsfortegnelse
Øvelsens formål
Teori
Apparatur og forsøgsopstilling
Øvelsens udførelse
Resultater
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag
Apparatur & forsøgsopstilling

Opstillingen ser således ud:
(billede af opstillingen af forsøget findes i dokumentet)

forsøget udføres ved at der til at starte med skrue op for spændingen til at elektronstrålingen bliver synlig, som en orange streg, dette gøres ved t skrue op for voltmeteret. Hvorefter magnetfeltet bestemmes ved strømstyrken ved I, til dette bruges et amperemeter. Der drejes på glaskolben indtil elektronstrålen viser en cirkelbane, dog har cirklen ikke en rød-orange farve dette skylden neon gassen. Hvis elektronerne bliver afbøjet på den forkerte side, vendes strømmen til spolerne. herefter reguleres strømstyrken så diameteren i cirklen bliver 12 cm som gør at de rammer de yderste pinde. de forskellige strømstyrker noteres i skemaet herunder. Forsøget gentages for U-værdierne: 200 V, 250V 300V


Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu