Lightergas – Molære masse | Kemi Rapport

Formål:
Formålet med øvelsen er først at beregne den molære masse for gassen i lighteren, og dernæst bestemme ud fra den hvilken gas, der er i lighteren.

Fremgangsmetode og apparatur:
Måleglas 250 ml
Stort kar med vand (vasken kan bruges, hvis der er prop i bunden) Vægt
Termometer
Barometer
Køkkenrulle
Trykflaske med (eventuelt)
Engangslighter (Skal dog kunne reguleres og sættes på max.)

1. Et vandfyldt 250 ml måleglas anbringes med bunden i vejret i et stor kar (eventuelt en håndvask) med vand. Temperaturen i vandet skal være lig med temperaturen i luften, og det er vigtigt, at der er undladt at komme luft ind i glasset. Temperaturen noteres.

2. Man tager en lighter og måler massen. Derefter måler man trykket inde i lokalet, nogenlunde i højden af karret. Begge resultater noteres.

3. Nøjagtigheden af gasmassen skal være på 0.01 g. Man tager lighteren og fylder måleglasset op, hvor man holdet lighterhovedet under måleglasset (i vandet). Man fylder gas i indtil vandoverfladen er nede omkring 250 ml mærket på måleglasset. Man hæver eller sænket glasset så det passer med vandoverfladen i karret. Når man så opnår den samme højde i både karret og glasset, vil trykket være det samme i lokalet som i måleglasset.

4. Volumen af gas i måleglasset måles.

5. Man måler temperaturen i vandet, så man kan trække trykket af vanddamp fra det absolutte tryk, som måles i lokalet. Man tømmer gassen inde i stinkskabet.

6. Vi vejer lighteren igen, dog skal man have tørret den helt af, og man skal samtidig også have blæst hovedet af for vand. Man kan eventuelt bruge fra en trykflaske. Resultatet noteres igen.

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Fremgangsmetode og apparatur:
Resultater:
Beregninger:
Fejlkilder:
Konklusion:

Uddrag
Vi kan konkludere ud fra vores beregninger og målinger at gassen i lighteren må være propan, da propan har en molarmasse på 44 g/mol. Vi konkluderer foruden det, at vores afvigelse skyldes fejlkilderne, og at der ikke er en blanding af flere alkaner i lighteren.
Reaktionsskema for forbrænding af propan:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu