Indholdsfortegnelse
Øvelse 3.1.1.
Øvelse 3.1.2
Øvelse 3.1.3
- a) Og b)
- c) f’(-3) = -6 f’(-1) = -2 f’(2) f’(2) = 4 f’(3) er nævnt ovenfor = 6
Øvelse 3.3.1
- Aflæst: Fortegn vigtigst!
Øvelse 3.3.2
Øvelse 3.3.3
- Individuelle svar
Øvelse 3.4.1
- Mundtlig øvelse
Øvelse 3.4.2
- Hvordan oversættes fra dansk til engelsk følgende ord:
Øvelse 3.5.1
- Bestem differentialkvotienten af følgende funktioner.
Øvelse 3.5.2
Øvelse 3.5.3
Øvelse 3.6.1
Øvelse 3.6.2
- Tangenthældning
Øvelse 3.6.3
Øvelse 3.6.4
Øvelse 3.6.5
- Det oplyses:
Øvelse 3.6.6
Øvelse 3.7.1
- Differentiér følgende funktioner
Øvelse 3.7.2
- Udfyld det manglende led i nedenstående differentiationsopgaver.
Øvelse 3.7.3
- Differentier følgende funktioner.
Øvelse 3.7.4
- Differentier følgende funktioner.

Uddrag
a) Funktionen f: Monotont voksende funktion (lineær funktion eller 3. grad uden ekstrema)

b) Funktionen g: Evt. 2. gradsfunktion (konveks), der først er aftagende frem til 2 hvor der er minimum for så at vokse

c) Funktionen h: evt. en tredjegradsfunkttion med positiv a-værdi. Voksende frem til 2, hvor der er lokalt maksimum, så aftagende frem til 6 hvor der er lokalt minimum og endelig voksende igen fra 6