Opgavebeskrivelse
Redegør for holdningen til EU, som den fremstår i artiklen "EU lå på intensiv, allerede inden..."

Diskutér hvilke tiltag EU bør tage for at vende situationen og i den forbindelse hvilke beslutningsmetoder EU bør satse på i fremtiden.

Uddrag
I artiklen “EU lå på intensiv, allerede inden epidemien ramte”, udtrykker Michael Kristiansen en vis skepsis overfor EU i forbindelse med dets lederskab.

Han kommer med en påstand om, at efter Anders Fogh Rasmussens sagde sine afsluttende ord om fødslen af et nyt Europa tilbage i 2002, så er det kun gået ned af bakke for Den Europæiske Union lige siden.

Med den ene krise efter den anden. Begejstringen der var for projektet om et samlet Europa synes at være bortgået.

Michael Kristiansen mener, at udfordringerne som EU har skulle håndtere siden da, har tydeliggjort fællesskabets manglende evne til at håndtere kriser.

Herunder bliver der refereret til flygtningekrisen i 2015/16, og til den igangværende Covid-19 pandemi.

Kritikken tager udgangspunkt i at medlemslandene dyrker national enegang.

Som belæg bliver det fastslået, at EU kun har den magt som medlemslandene godkender, og hvis de udelukkende tænker på nationalt plan, altså inden for landets egne grænser, så bliver det på en måde utænkeligt at EU burde stå sammen som en fælles union.

Michael Kristiansen efterspørger derfor politikere som tænker unionistisk.

EU lider af mangel på lige så stærke politiske ledere og personligheder, som de havde tilbage i 2002.