Et Dukkehjem | Analyse | af Henrik Ibsen

Indledning
Et Dukkehjem handler om et ung ægtepar ved navn Thorvald Helmer og konen Nora. Helmer går hen og bliver alvorlig syg, da han overstrenger sig for meget på arbejdet og det går hen og bliver livsfarligt. Helmers læge, giver ham en kupon til et kurophold, som skulle hjælpe ham med at blive rask og frisk.

Men det er slet ikke noget Helmer og Nora af midler til, og Helmer ville aldrig drømme om at optage et lån, men Nora har bag om ryggen på Helmer optaget et lån, hun siger dog til Helmer, at hun har fået pengene fra sin døende far.

Indholdsfortegnelse
Personkarakteristik
Konflikter
Billedsprog
Perspektivering til det moderne gennembrud
Budskabet
Er det aktuelt i dag?

Uddrag
Thorvald Helmer er en meget kontrollerende person, da han både kontrollerer Nora og husets økonomi. Helmer er en hårdtarbejdende advokat, idet han får en forfremmelse i begyndelse af værket. Han fremstår meget som en stolt mand, og tænker meget over hvad andre tænker om ham. “Er det lærkefugle, som kvidrer derude?” (s. 5). Man kan på en måde understrege at de har nogle faste roller derhjemme. Thorvald Helmer er den voksne og fornuftige i forholdet.

Helmer er grundlæggende meget imod at optage lån, “Der kommer noget ufrit, og altså også noget uskønt, over det hjem, som grundes på lån og gæld.” (s. 6). Man kan på en måde sige det er lidt komisk og dobbeltmoralsk, da han skal til at være bankdirektør, og leve af at låne andre mennesker penge.

Helmer er den dominerende derhjemme, og betragter også sin egen kone Nora, som sin ejendom, “Skal jeg ikke se på min dyreste ejendom? På al den herlighed, som er min, min alene, min hel og holden.” (s. 76).

Man får det indtryk at Helmer, at han nyder at se sin kone som underlegen, det gør hende mere kvindelig i hans øjne og udvider hans maskulinitet og den dominans han ejer så meget. “Jeg måtte ikke være en mand, hvis ikke netop denne kvindelig hjælpeløshed gjorde dig dobbelt tiltrækkende i mine øjne.” (s. 84). I 3. akt erklærer Helmer at han altid vil være der for Nora “Når der rigtig gælder, kan du tro, jeg har både mod og kræfter.

Du skal se, jeg er mand for at tage alt på mig (s. 48).

Man får et godt indtryk af Nora i starten af værket, man kan se at hun er meget gavmild med penge. Og flere gange gentager Thorvald Helmer at hun er meget ekstravagant, fordi hun er ikke så god til at spare på pengene.

Og det er jo på en måde ret så ironisk, da hun bag Thorvald Helmers ryg, skal betale af på sit ulovlige lån til Krogstad. Nora kan godt blive betegnet som det glade barn, da hun tit får kælenavne af Thorvald, og det kan fastholde hendes rolle som sød. Nora går ikke rigtig op i op love og samfundet, så derfor bliver hun også hjemmets pyntedukke, da hun ingen selvstændige meninger har.

Få adgang til hele opgaven