Dramaet “Et dukkehjem” er skrevet i 1879 af den norske dramatiker Henrik Ibsen, og er et skuespil i tre akter.

Indledning
Det moderne gennembrud har stadig stor betydning for os i dagens samfund. Det var i den periode industrialiseringen fandt sted, hvilket var af stor betydning for den teknologiske udvikling.

Desuden begyndte man at se nye tendenser i litteraturen, den blev så at sige mere moderne. Man begyndte at diskutere problemstillinger i samfundet, den mest betydningsfulde af disse var sædelighedsfejden.

Derfor vil denne rapport tage udgangspunkt i lige netop sædelighedsfejden og mere specifikt kønsroller.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegørelse for diskussionen om kønsroller i perioden 1870-1890
Analyse af skuespillet "Et dukkehjem"
- Resume af "Et dukkehjem"
- Personer
- Tema, holdning og værdier
Perspektivering til perioden "Det moderne gennembrud"
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
Det moderne gennembrud er en meget betydningsfuld periode i dansk litteratur, men også en periode der har dannet grundlag for det moderne samfund, vi kender i dag.

Det var i denne periode at Danmark gennemgik en af de helt store forvandlinger, dette grundet blandt andet urbaniseringen, industrialiseringen og nogen befolkningsgruppers opgør med den daværende levemåde.

Noras mand er lige blevet direktør i Aktiebanken, og de snakker om hvor godt det går, lige op til jul.

Efter lidt snak frem og tilbage, om hvordan Nora er en "spillefugl" og at det er dyrt for en mand at holde sådan en, får de pludseligt gæster. Noras mand, Helmer, får besøg af sin bedste ven Doktor Rank.