Erhvervscase | Tygesen Co.

Indholdsfortegnelse
erhvervscase - tygesen co.
interne analyser:
canvas model:
regnskabsanalyse af tygesen company a/s
værdikædenalyse:
eksterne analyser:
porters five forces:
pestel-analyse:
omverdens model:
skydeskivemodel:
swot-analyse:

Uddrag
Rentabilitetsanalyse
Virksomhedens rentabilitet er forringet i perioden, idet afkastningsgraden er faldet fra 6,71 % i år 13 til 3,8 % i år 17. Der er tale om et fald på 2,91 procentpoint.

Afkastningsgraden ligger i hele perioden på et tilfredsstillende niveau, hvis man sammenligner med markedsrenten på 2-3 %, idet der har været plads til et passende risikotillæg.

Egenkapitalens forrentning er steget i perioden fra 11,03 % i år 13 til 16,76 % i år 17. Der er altså tale om en stigning på 6,73 procentpoint. Virksomheden har i hele perioden tjent på at arbejde med gæld, idet egenkapitalens forrentning i alle årene har været højere end afkastningsgraden.

Egenkapitalens forrentning ligger i alle årene på et meget tilfredsstillende niveau sammenlignet med markedsrenten, idet der er plads til et stort risikotillæg.

Alt i alt er virksomheden i fremgang i perioden, idet Tygesen Company oplever en stigning på bundlinjen, altså årets resultat. Selvom deres bruttofortjeneste er forringet, tjener de stadig flere og flere penge.
Soliditeten og likviditeten

Virksomhedens soliditetsgrad er i perioden faldet svagt fra 95,89 % i år 13 til 94,82 % i år 17.

Ud fra et soliditetshensyn må niveauet på soliditetsgraden betragtes som rimeligt tilfredsstillende. Virksomheden kan således tåle et tab, der svarer til 94,82 % af aktivernes værdi, inden egenkapitalen er tabt, og långiverne dermed risikerer tab.

Virksomhedens likviditetsgrad er i perioden kraftigt faldet fra 1.929,14 % til 968 %. Likviditetsgraden er dog i hele perioden et stort stykke over 100 %. Omsætningsaktiverne er højere end de kortfristede gældsforpligtelser, og det må formodes, at virksomheden er i stand til at betale sine forpligtelser i takt med, at de forfalder til betaling.

Virksomheden har tilsyneladende en god likviditet. Likviditetsgraden er imidlertid faldet gennem hele perioden, og hvis denne tendens fortsætter, kan virksomheden risikere at få fremtidige likviditetsproblemer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu