Elka Fashion | Markedskommunikation

Indledning
Som værende nøglemedarbejder i salgs- og marketingafdelingen i Elka, vil jeg i følgende afsnit gennemgå en marketing plan

hvor Elkas strategiske grundlag og deres nuværende situation, i form af en situationsanalyse, vil danne grundlaget for et justeret og velovervejet marketing mix for Elka Fashion (EF), med konkrette forslag til implementering og handlingsplan for virksomheden i 2018 på det danske marked.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Spørgsmål 1: 3
Figur 1 3
Figur 2 4
Hvor er Elka nu? 4
Målgruppe for EF 5
Figur 3 5
Consumer behavior 6
Figur 4 7
Nuværende og justeret marketing mix 7
Product nuværende 8
Product justeret 8
Price nuværende 9
Figur 5 9
Place nuværende 9
Place justeret 10
Spørgsmål 2 11
Promotion nuværende 11
Promotion Justeret 11
Figur 6 11
Markedkommunikationsplan 12
Figur 7 12
Figur 8 14
Spørgsmål 3 16
Spørgsmål 3.1.1 16
Spørgsmål 3.1.2 17
Spørgsmål 3.1.3 18
Spørgsmål 3.2 18
Spørgsmål 4 19
Kildeliste: 20
Bøger 20
Elektronisk kilder: 22
Bilag 1: Marketing Audit Elka: 23

Uddrag
Da målgruppen primært er studerende og dermed tager offentlig transport, vælges Aribus (busskilte ved stoppesteder) i hele landet, som den ene offline kanal. Endvidere kan budskabet fungere ekstra godt, såfremt det regner i forbindelse med målgruppen venter på bussen.

Den næste offline kanal, er cykelsædecovers, med en her tilpasset version af samme kampagne. Disse skal monteres på cykler parkeret ved universiteter i storbyerne i forbindelse med studiestart.

Her får EF både spredt budskabet om deres eksistens og humor, og har mulighed for at fremvise deres produktkvalitet, da coversne jo skal være vandtætte.

Online skal der sættes ind med samme kampagne på egen hjemmeside, SoMe, nyhedsbrev, og evt. gennem Googles display netværk. Videoer fungerer specielt godt på SoMe, hvorfor det anbefales at lave videomateriale i stil med billederne.

Endvidere anbefales det at investere i mode- bloggere/vloggere, da målgruppen er stærkt påvirket af personer de ser op til, og er aktive på internettet.

Målet er at skabe Attention, og trække målgruppen ind på Elkaregntoej.com, for at få dem til at signe op til det nyudviklede nyhedsbrev (Interest), eller konvertere til køb direkte. Endvidere skal alle besøgende som ikke bouncer, ind i et retargetingflow for at søge at få dem til at konvertere senere – altså skabe desire og action.

Der er valgt en pulsing indrykningsstrategi, hvor EF altså altid skal være til stede i form af promotion, men intensiverer undervejs i bursts (Meldgaard 2018).

Kampagneperioden er fra August 2018 – Januar 2018, som følger kollektions PLC kurve. Halvvejs vil kampagnen ændre sig fra sit originale udgangspunkt, og kun være online.

Der vil ikke længere benyttes samme slogan, men EF skal fortsat benytte brugerpositionering, med fokus på at sælge og skabe mikrokonverteringer i form af signups til nyhedsbrev.

Fra d. 1 november kan EF begynde at reklamere for Black Friday, som de tidligere har været med på, og benytte dette som argument for at målgruppen skal tilmelde sig nyhedsbrev.

Fra 1. December skal målgruppen på SoMe og Google udvides, til også at targete forældrene, da en regnjakke er en oplagt julegave for de højtlønnede forældre med børn i målgruppens.

Fra 1. Januar konverteres samtlige kanaler til at omhandle udsalg, for at få solgt ud af kollektionen som skal erstattes med spring/summer kollektionen i februar, og en ny kampagneplan skal igangsættes.

Nedenfor ses et Gant-kort, som beskriver hvor og hvornår promotion finder sted (IBID):

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu