Eksamenssæt den 18. maj 2017 (netadgang) – Kronik “kollektiv pligt og individuel frihed”

Indledning
Det er vigtigt at holde gang i reproduktionen for at holde hjulene kørende i samfundet. Enhver kan regne ud, at færre børn i fremtiden vil føre til en ringere forsørgelse af de ældre. Spørgsmålet er bare, om det er en kollektiv pligt at bidrage til samfundets reproduktion eller om det er en individuel frihed? Kampagner som får folk til at tænke over, om man egentlig skulle til at have et barn kan virke skræmmende og stødende, hvis man måske ikke er i stand til at få børn, ikke har fundet den rette partner eller hvis økonomien ikke rækker til det. Det er lige netop dette presse- og kommunikationsrådgiveren, Anne Rosa Simonsen, forholder sig til i sin tekst ”Drop frugtbarhedspropagandaen”, der blev udgivet i Politiken den 14. oktober 2015.

Indholdsfortegnelse
- Fertilitetskampagner er spild af penge
- Det er synd for dem
- Skræmmekampagner er nødvendige

Uddrag
Anne Rosa Simonsen forholder sig i sin tekst fra Politiken reflekterende og kritisk over for pligten til at få børn. Tekstens hovedpåstand er, at det burde være en individuel frihed at få børn og ikke en kollektiv pligt. Anne Rosa Simonsen lægger vægt på, at det kan være stødende med disse skræmmekampagner, som Københavns Kommune er ansvarlig for, hvis man ikke har været i stand til at få børn. ”Det er synd for de barnløse, der kunne have fået alle de børn, de gerne ville have, hvis de havde vidst mere om fertilitet tidligere i deres liv”. Fertilitetskampagnerne kan altså ifølge forfatteren virke stødende, fordi det er synd for dem, at de er barnløse.

Anne Rosa Simonsen argumenterer for, at Københavns kommune skal holde op med at føre skræmmekampagner om fertilitet. Hendes belæg for dette er, at det kan virke upassende overfor en bestemt gruppe mennesker i samfundet, hvilket virker som et usagligt belæg.

Anne Rosa Simonsen mener altså, at skræmmekampagner om fertilitet burde blive skiftet ud med undervisning om fertilitet i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne. Udover det synes hun spørgsmålet om børn burde være op til en selv, og derfor være en individuel frihed og ikke en kollektiv pligt. Jeg er nødt til at melde mig enig med nogle af Anne Rosa Simonsens argumenter.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter