Eksamenssæt den 24. maj 2016 – opg. 4 “Kronik Forældreroller i dag”

Opgavebeskrivelse
4. Kronik om forældreroller i dag:
Skriv en kronik om forældreroller i dag. Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i “Forældreskabet har sejret ad h... til” (tekst 5). Diskuter synspunkterne.
I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.

Indledning
Forældrerollen har udviklet sig i takt med, at tiden er gået. Skolerne har indført mange flere arrangementer, der ikke kun inkluderer børnene, men også forældrene. Storebagedage, trivselsarrangementer og sur ”fair trade-kaffe” fylder mere i forældres hverdag end nogensinde før. Dette betyder naturligvis, at forældre ikke har den samme tid til at gå op i egne fritidsinteresser, og derfor kan det virke som om, forældre optræder som tilskuere til børnenes liv og ikke som forbilleder for dem. Derudover udvikler flere og flere mænd sig til ”kønsløse halvmænd”, i hvert fald ifølge Thomas Skovbo. Spørgsmålet er bare, om denne udvikling i sidste ende er god eller dårlig for børnenes fremtid. Dette er netop, hvad viceskolelederen og debattøren, Thomas Skovbo, forholder sig til i sin tekst ”Forældreskabet har sejret ad h… til”, der blev udgivet i Berlingske den 21. december 2014.

Indholdsfortegnelse
- Går forældre kun op i arbejde og børn?
- Vær et forbillede for dit barn
- Curling eller traditionel?

Uddrag
Skovbo forholder sig i sin tekst kritisk over for den rolle, forældre har fået i det moderne samfund. Skovbos hovedpåstand er, at forældre burde bruge mere tid på deres egne fritidsinteresser og mindre tid på børnenes. På den måde vil børnene kunne se op til deres forældre, og have noget at glæde sig til, når de engang selv bliver voksne. Dette er netop, hvad Skovbo især lægger vægt på. ”Vi skal være forbilleder for og ikke tilskuere til vores børn liv, og vi skal turde være upopulære og aldeles politisk ukorrekte.” Det er altså vigtigt ifølge viceskolelederen, at børnenes forældre går op i andet end deres arbejde og deres børn, så de kan være et forbillede for deres børn. Skovbo mener altså, at det er vigtigt at vise ens børn, at der som forælder er andre ting at socialisere sig igennem end ens arbejde og ens børn.

Thomas Skovbo argumenterer for, at forældre bør bruge mindre tid på børnene, og mere tid på egne interesser. Hans overordnede belæg for dette er, at det i sidste ende vil gavne børnene, at deres forældre har deres egen fritidsinteresse at gå op i, fordi de derfor vil være et forbillede for børnene. Man kan forestille sig, at der er mange forældre, der vil blive stødt over Skovbos kritik af moderne forældre, og derfor har han valgt at inddrage en gendrivelse.

Alligevel vil mange mene, ligesom Skovbo, at forældrenes konstante tilstedeværelse vil være skidt for børnenes udvikling. Godt nok viser denne undersøgelse, at flere børn trives, når forældrene er til stede. Men hvad så når børnene er blevet så gamle, at de ikke længere kan ”gemme” sig bag mor og far? Forældrenes konstante tilstedeværelse skaber en curling-kultur, som vi alle automatisk forbinder med noget dårligt. Mor laver madpakken til lille Ole, lægger tøj frem til lille Ole og rydder op på lille Oles værelse, fordi det ville jo være synd for ham, hvis han skulle anstrenge sig med det efter en lang og trættende dag i skolen. Curling-forældre skaber en kultur, hvor børnene er i centrum, og der bliver nusset omkring dem. Der kan altså være stor tvivl om, hvor godt børnene klarer sig, når de kommer ud i den virkelige verden. Samtidig sætter Skovbo især fokus på, at mændenes mandlighed bliver taget fra dem ved denne kultur.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter