Indledning
I nutidens samfund er unge ofte et omdebatteret emne. Som ung i Danmark skal man regne med, at politikere, borgere og forældre alle har forskellige forventninger til, hvordan man skal prioritere og spendere sit liv.

Unge bliver konstant holdt øje med, vurderet og bedømt i alt hvad de foretager sig og må ofte lægge øre til både ris og ros.

Det er nemlig ikke altid nemt at være fremtidens forsørgere. Men hvilket syn har samfundets borgere egentligt på de unge? Lone Nørgaard giver i kronikken ”Ej blot til lyst” sit bud på unges arbejdsmoral.

Uddrag
Lone Nørgaard, som er skribenten bag kronikken, ytrer i Jyllandsposten sine skarpe holdninger til netop dette emne.

Hovedsynspunktet i kronikken er, at det er en nødvendighed for børn og unge at lære, at det såkaldte ulystbetonede arbejde er en nødvendighed og ikke et valg om, hvad den en-kelte lyster.

Skribenten skriver ”Lad dog børn og unge lære, at livet ikke er én lang rosenbestrøet motorvej, men at tilværelsen består af sådan 80 pct. Rugbrød og 20 pct. lagkage.

I forlængelse af dette informerer Nørgaard om, at det kun er nogle få i samfundet, som ikke behøver at udføre det såkaldte ulystbetonede arbejde for at tjene til føden.

Dog er skribenten af den opfattelse, at selv-om man ikke er en del af den såkaldte top-generation, er det hårde slid på arbejdet ikke forgæves, da man ofte senere hen vil opnå de såkaldte lystfyldte resultater.

Nørgaard er af den overbevisning at grunden til denne tankegang, hvor man fravælger arbejdet hvis ikke det passer den enkelte, skyldes et samfund, hvor man kun har øje for sig selv.

Kronikøren gør det klart, at nutidens samfund først og fremmest handler om at tilfredsstille sig selv, mens samfundet, hvor man prioriterede andres behov højere end sine egne, er væk.

Skribenten skriver ”Borte er de kvinder, som tidligere kittede samfund sammen og med særdeles jævne mellemrum for ikke at sige konstant satte egne behov i anden række.

Efter princippet ”væren for andet” og uden at kny”. Denne tendens bekymrer i høj grad kronikøren, da det ifølge hende er en essentiel ting at kunne behovsudsætte, når man bliver forældre. Kun på denne måde kan man imødegå bar-nets behov.