Indledning
I følgende opgave kommer der en analyse af kronikken ”Giv digitaliserings-tsunamien modspil”, som er skrevet af Lone Nørgaard, lektor og Cand.mag.

Kronikken er trykt og udgivet i Kristeligt dagblad den 14. juni 2016. Først gives der et referat af kronikken.

Dernæst følger en analyse med fokus på sprog og kommunikation, nærmere brugen af appelformer, billedsprog og argumentation med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel.

Afslutningsvis gives der, på baggrund af de forskellige analyser, en overordnet vurdering af kronikken.

Uddrag
Logos appellerer fornuft. I kronikken henvises der til faglitteratur, som omhandler digitaliseringens negative påvirkning på forskellige måder.

Inddragelsen af eksperter, forskere og undersøgelser er igen med til at understøtte Lone Nørgaards personlige holdninger, men også selve troværdigheden til kronikken og temaet.

Et eksempel på brugen af logos kan findes i den første spalte, ”For et par år siden konstaterede sydkoreanske forskere, at børn i Sydkorea havde problemer med hukommelsen, med manglende motivation og koncentrationsevne.”.

Patos appellerer til følelserne. Lone Nørgaard benytter sig også af appelformen patos. Et eksempel på brugen af patos er (Manchet) Stop Knæfaldet for digitaliseringen.