Ehvervsret | Noter

Indholdsfortegnelse
Kapitel 5 – Erstatning uden for kontrakt
Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler
Kapitel 7 - Fuldmagt
Kapitel 8 – Aftalers ugyldighed
Kapitel 9 - Forbrugeraftaler
Kapitel 10 - Markedsføringsret
Kapitel 11 - Købeloven
Kapitel 13 – CISG: Den internationale købelov
Kapitel 14 - It og jura
Kapitel 15 - Kreditaftaleret – kreditaftaleloven
Kapitel 17 - Tinglysning og rettigheder
Kapitel 18 - Pant
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21 - Ansættelsesret

Uddrag
Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler

Henvendelsen er rettet til en ubestemt kreds af personer dvs. alle der kommer på nettet, og derfor er der alene tale om en opfordring til at afgive tilbud.
De interesserede afgiver herefter et tilbud om at købe til en bestemt pris.

Sælgeren kan blot indgå aftale med én af disse. (sælger kan selv vælge hvilken køber han vil sælge til)
Sælger må acceptere hvilket som helst tilbud

6.2
Der er afgivet mundtligt tilbud den 7/9!
Aftalt en accept frist køber får tid til at tænke over tilbud
Tilbuddet tilbagekaldes den 10/9 – et tilbud kan tilbagekaldes, hvis tilbagekaldelsen er kommet frem senest samtidig med at tilbuddet kommer til kundskab.
Tilbuddet kan derfor ikke tilbagekaldes, da det er kommet til køberens kundskab
Sælgeren har accepteret at køberen må vente med at acceptere.

Accept den 11/9. Afgørende er om acceptfristen er udløbet d. 11/9??

6.3
Hjemmesiden er en opfordring til at afgive tilbud.
Køberen afgiver ved sin henvendelse et tilbud om at købe.
Dette tilbud accepterer sælgeren, ved at bekræfte det via mail.
Sælgeren gør gældende, at prisen på hjemmesiden var en fejl.
Sælgeren er ikke bundet af sin accept hvis køberen burde have indset at prisen på hjemmesiden var forkert.
Hvis køberen ikke kendte til prisen er sælgeren bundet af aftalen.


6.4
Sælger afgivet et tilbud – køber afslår tilbuddet, men accepterer senere, dog indenfor acceptfristen.
Hvis et tilbud afslås, er det bortfaldet.

6.5
Hvis der ingen acceptfrist er, gælder den legale acceptfrist -> den tid sælger, måtte forvente før accepten kom frem.
Tilbudsgiveren kunne ikke forvente en accept før den 18/9.
Vinicola er bundet af sit tilbud.

6.6
Da accepten er kommet frem inden acceptfristens udløb er der en bindende aftale.

6.7
Sælger afgiver et tilbud med en acceptfrist. Køber accepterer og forventer at accepten kommer frem rettidigt.
Accepten er for sen
Da forsinkelsen skyldes postvæsenet, går køber ud fra at accepten er rettidig.
Hvis sælger burde indse, at køber tror accepten er rettidig, skal sælgeren reklamere.
I reklamationen skal sælger gøre køber opmærksom på at accepten er for sen -> I så fald er der ingen aftale
Hvis sælgeren ikke reklamerer, bliver han bundet af den for sene accept.
- Sælgeren er altså bundet af den sene accept

6.8
Sælgeren har reklameret ved anbefalet brev den pligtmæssige reklamation kan dokumenteres.
Det er køberens risiko at brevet ikke kommer frem.
Der er ingen aftale (note 12).


6.9
Der er en uoverensstemmende accept og tilbuddet er bortfaldet.
En uoverensstemmende accept svarer til et afslag.
Her tror køberen, der er en aftale og sælgeren må derfor reklamere, idet han ellers er bundet af den uoverensstemmende accept. Note 10
Reglerne er deklaratoriske (der er ingen konkrete regler) og hvis der er en aftale om 3% rabat ved aftale mellem parterne, er sælgeren bundet af denne aftale, da den så er overensstemmende.

6.10
Tilbagekaldelse af accept.
Accepten er tilbagekaldt, da tilbagekaldelsen er kommet frem på det tidspunkt accepten kommer til kundskab

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu