Case | Ehvervsret

Indholdsfortegnelse
1. Hvad betyder formuefællesskab?

2. Hvad er særråden, og hvilke undtagelser gælder til reglen?

3. Hvad betyder særhæften?

4. Hvordan gennemføres en bodeling, når et ægteskab ophører?

5. Hvad forstås ved særeje – og hvilke former findes der?

6. Hvordan oprettes et særeje?

7. Hvad betyder uskiftet bo?

8. Hvilke forskelle er der på ægteskab og papirløst samlivsforhold

Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
- Definer det juridiske område:
- Formuler den juridiske problemstilling
- Angiv retskilder:
- Fakta:
- Redegør for teori:
- Vurder teori i forhold til fakta:
- Afgiv begrundet konklusion/løsning

Case 21.C
- Hvor meget kan hver ægtefælle få i boslod?
- Hvilken betydning vil det have, hvis det viser sig, at Karinas far har skrevet i testamentet, at arven skulle være Karinas særeje ?
- Hvilken betydning vil det få, hvis det viser sig, at Thomas nettoformue i alt er på minus 500.000. kr. pga. en for Karina ukendt kautionsstiftelse?

Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
- Definer det juridiske område:
- Formuler den juridiske problemstilling:
- Angiv retskilder:
- Fakta:
- Redegør for teori:
- Vurder teori i forhold til fakta:
- Afgiv begrundet konklusion/løsning

Uddrag
En ægtefælles gæld og aktiver indgår i ægtefælles delingsformue, og formuefællesskabet består af ægtefællernes to delingsformuer aktiver og gæld.

---

Særråden er den regelen om, at hver ægtefælle råder ubegrænset over sin egen bodel. Bodelen er den formue, som en person indfører i formuefællesskabet.

Der er undtagelser til reglen, dvs en af parterne må ikke disponere over en fælles bolig, uden den anden parts samtykke.

Ydermere må den ene part heller ikke disponere uden den anden parts samtykke når der er tale om samleje aktiver, dvs ting parret ejer sammen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu