Problemformulering
• Redegør for virksomheden, Thomas Cook Airlines.
• Redegør for begrebet ”rekonstruktion”.
• Analysere virksomhedens relevante økonomiske nøgletal.
• Vurdere grundlæggende regler og love, der kan benyttes i forhold til Thomas Cook Airlines situation.

Indledning
Hvis en debitor ikke kan betale sin gæld til tiden, og hans virksomhed ikke længere er rentabel,

kan han eller en kreditor indgive begæring om konkurs eller forsøge at igangsætte en rekonstruktion. En rekonstruktion skal enten ende ud i en akkord eller en virksomhedsoverdragelse.

Erklæres debitor konkurs, mister han som fallent, som betyder at debitor er erklæret konkurs, alle de aktiver, der kan foretages udlæg i.

Thomas Cook Airlines Scandinavia gik konkurs d. 23 september 2019, her vil vi på baggrund af, at vi har sat os grundigt ind i de uploadede regnskaber, og har fremsøgt yderligere årsrapporter, artikler m.m., her har vi så opstillet et antal arbejdsspørgsmål, som har ført til besvarelse af den primære problemstilling,

som vi har udarbejdet. Besvarelser er på det taksonomiske niveau, hvor vi lægger ud med at redegøre, analysere og til sidst diskutere. I vores besvarelse af opgaven har vi taget udgangspunkt i konkursloven.

Indholdsfortegnelse
Indledning .................................................................................................................... 2
(Foreløbig) problemformulering ..................................................................................3
Målbeskrivelse og metodebeskrivelse ..................................................................6
Opsamling ................................................................................................. 7
Delkonklusion: .......................................................................................... 7
Sammenfattende konklusion .................................................................... 7
Kilder .........................................................................................................9

Uddrag
Flyselskabet, Thomas Cook Airlines Scandinavia, var et forholdsvist nyt charterflyselskabet, som har eksisteret siden maj, 2008, og som gik konkurs d. 23. september 2019, og indgav en konkursbegæring med en gæld på hele 14,4 milliarder danske kroner.

Men oprindelsen af selskabet, er dog betydeligt ældre, Thomas Cook Airlines er nemlig en sammensætning af to flyselskaber, Scanair og Conair, som stammer helt tilbage fra 1961, og det var derfor verdens ældste rejseselskab, som måtte dreje nøglen om.

Virksomheden fløj primært for Spies i Danmark, og Ving i Norge Sverige og Finland.

Men den britiske Thomas Cook, måtte desværre i september opgive, og søge om likvidation, dette er en proces, hvor alle virksomhedens faste aktiver, såsom eksempelvis, maskiner, inventar og varelager sælges, hvoraf, alle virksomhedens aktiver gøres likvide.