Indholdsfortegnelse
Del 1
- Differentielkvotienten

Del 2
- Tangent
- Bevis for tangentens ligning
- Sekant

Uddrag
f(x) er den funktion der til ethvert x knytter hældningen på tangenten i punktet (x,f(x)). Differentialkvotienten betegner vi med f´(x) (læses "f mærke af x").

Differentialkvotienten f'(x) kaldes også den afledte funktion. En differentiering af en funktion, finder man ved at udregne en tangenthældning i et bestemt punkt. Den hældning kaldes differentialkvotienten i punktet.

Jeg ved at man finder en ret linje fra C-niveau, ved at bruge formlen for at bestemme en ret linje af hældningskoefficient a.