Indledning
Ligevægtspriser handler om, hvorvidt en vares pris afhænger af udbud og efterspørgsel. Udbud og efterspørgsel kan sættes ind i en graf med 2 kurver.

Ligevægtsprisen findes ved at tage skæringspunktet for de 2 grafer. Herved findes ligevægtsprisen. Black Friday følger ikke ligevægtskurven.

Efterspørgslen stiger til Black Friday, og derfor skulle man tro, at prisen og vil stige, men det gør den tværtimod. Der er jo masser af tilbud og besparelser.

Indholdsfortegnelse
Indledning
- Case?

Hvad jeg vil komme ind på:

Redegør for konceptet Black Friday
- Dagen efter den amerikanske Thanksgivning.
- Altid 4 fredag i november
- Starten på julehandlens gode tilbud.
- Kendt for, at de markedsfører de bedste tilbud

Økonomiske kredsløb påvirkning af Black Friday
- Gennemgang af de 5 sektorers påvirkning
- Positiv eller negativ påvirkning?

Black Friday udbredelse
- Hvor mange mennesker googler ordet?
- Hvor udbredt er fænomenet?

Virksomhedernes samlede omsætning
- Omsætning igennem årene
- Rekord i 2017 - Danmark bedst solgte dag
- jo mere udbredt fænomenet bliver - jo mere bliver der solgt i Danmarks forretninger og nethandel.

Konklusion:
Påvirkes danske forretningers økonomi på den gode eller den dårlige måde if Black Friday?
- Elgiganten vs lokal butik
- Fordele/ulemper

SW-analyse af Black Friday
- Stærke vs svage sider
- Trusler

Uddrag
Så det økonomiske kredsløb bliver påvirket positivt af Black Friday. Fx fordi husholdningerne tager lån for at købe de nedsatte varer, og det gør at der bliver en stor stigning i det private forbrug.

Men herefter falder det drastisk i december. Da folk oftest køber deres julegaver der, og derfor er der ikke så meget salg i en stor periode efter.

---

Black Friday ordet er blevet googlet igennem årene, og tallet er som set på tabellen ret højt. Det vil sige rigtig mange mennesker googler ordet.

Og det skal lige siges, at fx ” Black Friday Elgiganten” er ikke med i den her undersøgelse. Så Black Friday er blevet et meget udbredt fænomenet og det sætter meget præg på virksomhederne.