Indledning
Husk det nu! Hvorfor vælger I de modeller/teorier/illustrationer i gør? Er der behov for en afgrænsning før opgaven løses, så den fremstår skarpere og mere struktureret? Anvender I eksempelvis hele, eller kun dele, af en Porters 5 forces?

Opsummeringer giver et kort oprids af jeres analysers resultater: Hvad kom I frem til? Ofte kan modellerne også hjælpe her:

Interne forhold = SW/konkurrencemæssige fordele/kernekompetence; Eksterne forhold = OT; Brancheanalyse = Styrkevurdering af forces osv.

Indholdsfortegnelse
Indledning og afrunding af analyserende/diskuterende/vurderende spørgsmål

Hold fokus på taksonomien

Eksempler på opgaver og dertilhørende anvendelig teori

Uddrag
Det kan være klogt at afgrænse en analyse fra start: Hvad kigges der på og hvad udelades?

Det er ikke sikkert at bilagene giver inputs til alt – hvis ikke, så er det ofte bedre at undlade dele af en analyse, med den begrundelse, at bilagene ikke giver tilstrækkelig information

---

• Omverdensmodellen eller PESTEL
• Husk at forholdene skal være eksterne – altså IKKE tage udgangspunkt i hvad virksomheden allerede gør eller kan gøre!
• Kun relevante forhold skal medtages: husk kun at udvælge forhold som omtales i bilagsmaterialet
• Giv hvert forhold sin egen passende overskrift og husk at vurdere om der er tale om en mulighed eller en trussel
• En god analyse indeholder sjældent mere end 2-4 grundigt behandlede omverdensforhold.
• Evt. OT-opstilling
• Evt. Muligheds- og trusselsmatrix