Indholdsfortegnelse
Omverdensmodellen 3
Virksomheden 6
- Virksomhedsbegrebet: 6
- Virksomhedstyper: 6
- Virksomhedskarakteristik: 7
Ide og forretningsmodellen 7
- Virksomhedens ide, vision og mål 7
- Forretningsmodellen 7
- Mission 7
- Vision 7
Den interne situation 7
Den eksterne situation 12
Strategi 13
- Overordnet strategi 13
- Koncept 14
- SWOT-opstilling 15
- TOWS-matrix 15
- Mission, vision og værdier 15
- Vækststrategi 16
Strategi (B) 16
- SWOT-Opstilling 16
- TOWS-matrix 18
- Mission, vision og værdier 18
- Konkurrence strategi 19
- Vækststrategier 20
Forbrugeradfærd 21
Maslow pyramide + forbrugeradfærd 27
Markedsanalyse 29
- Formålet med dataindsamling 30
- Datakilder 31
- Databaser 33
- Kvantitative metoder 34
- Spørgeskemaudformning 35
- Respondentudvælgelse 36
- STIKPRØVEUDVÆGELSE 36
- FEJLKILDER 37
- REPRÆSENTATIVITET 37
- MARKEDSANALYSEPROCESSEN 37
Konkurrenceforhold 38
- Markedskarakteristik 38
- Konsument- og producentmarkedet 38
- Konkurrent identifikation 39
- Markedsandel og præferencer 40
- Konkurrencemæssige positioner 42
- Konkurrent-analyse 43
Brancheforhold 46
Skriftligt afsætning 48
- Limsprog - gode ord og vendinger 48
- Diskussions øvelse 48
- Tænk økonomisk 49
- Beskriv en butik øvelse 49
- En embedsman der skal svare på de 3 spørgsmål, om fyrværkeri i Norge og Sverige. 49
- Argumenter økonomisk 49
- SWOT-opstilling i forklaring 51
- Brug data: 51
- Fra data til information 52
- Kommuniker økonomisk 52
Lagkagehuset 52
SWOT-opstillingen 54
- SW-opstillingen (internt) 54
- OT-opstillingen (eksternt) 55
SMP-opstilling 56
Muligheds- og trusselsmatrix 56
Købsadfærd på konsumentmarkedet 58
- SOR-modellen 58
- Behov 58
- Købsadfærdstyper 59
- Købsroller 60
- Beslutningsprocessen 61
- Andre købsadfærdsbegreber 62
Købsadfærd på produktionsmarked 63
Virksomheders købsadfærd 63
Virksomhedens købsbeslutningsproces 63
Valgkriterier på de tre markeder 64
Faktorer der påvirker købsadfærd 65

Uddrag
Omverdensmodellen
• Virksomhed
• Afhængig omverden: Nærmiljøet=Branchen
• Uafhængig omverden: Fjernmiljøet=PEST (politisk, økonomisk, social og teknologi
• Kunder

PEST(EL) definition
P=Politisk - hvor meget stater går ind og påvirker de økonomiske forhold. De kan sætte afgift på varer
E=Økonomisk - hvordan omverdens økonomi er.
S=Social - trends, symboler, kulturelt osv.
T=Teknologisk - teknologiens udvikling.
E=Miljømæssigt -Tage hensyn til miljøet
L=Legalt - Hvordan fungerer loven osv.

---

Virksomhedens ide, vision og mål
En virksomheds ide er en kortfattet beskrivelse af, hvad der skal være virksomhedens eksistensberettigelse.

Idéen udtrykker også den 'pain', som virksomheden dækker hos målgruppen. Forbrugeren vil ofte opleve en pain, fx et problem eller en mangel, som virksomheden kan løse eller dække ved at tilbyde forskellige produkter og serviceydelser.

Mange virksomheder har også formuleret en vision, der udtrykker i hvilken retning, virksomheden ønsker at udvikle sig, og hvad virksomheden ønsker at opnå.

Forretningsmodellen
En virksomheds forretningsmodel er en beskrivelse af, hvordan virksomheden skaber og leverer værdi, for hvem, og hvordan den gør det.

Forretningsmodellen er sammen med virksomhedens ide en beskrivelse af, hvordan virksomheden kan skabe værdi ved at fremstille eller sælge produkter, som kunderne er villige til at betale for.

En produktionsvirksomheds forretningsmodel bygger på fremstilling af varer, hvorimod en servicevirksomhed i langt højere grad er afhængig af medarbejdere med særlig viden eller kompetencer.