Prisfastsættelser

  • Omkostningsbaseret: Beregner priser ud fra interne forhold, nemlig omkostninger + ønsket avance!

Markedsbaseret: Beregner priser ud fra eksterne forhold, nemlig målgruppens efterspørgsel/vilje til at betale og konkurrenceforhold: Hvad tager konkurrenterne?

Prisstrategier

  • Break-even: Kortsigtet strategi, hvor virksomheden alene dækker variable omkostninger for at skabe mersalg på øvrigt sortiment + vinde markedsandel. Prisen vil typisk stige på længere sigt.
  • Maksimering af markedsandel: Virksomheden sætter prisen lavt for at skabe hurtig vækst og vinde markedsandel. Brancher hvor mange virksomheder anvender denne oplever stor priskonkurrence.
  • Profitmaksimering: Virksomheden sætter prisen for at skabe størst overskud på lang sigt = den optimale pris
  • Premiumstrategi (/kvalitets- og prislederskab): Virksomheden sætter høje priser/ høj kvalitet, hvor branding er vigtig ift. virksomhedens prisniveau.

Indholdsfortegnelse
Prisparameteren 3
- Prisfastsættelser 3
- Prisstrategier 3
- Priselasticitet 4
- Prisdifferentiering 4

Placeparameteren 5
- Distributøren - og distributørens opgaver 5
- Indirekte distribution 5
- Direkte distribution 6
- Single, multi, cross og omni channel marketing 6
- Franchising 6
- e-handel 7

Promotionparameteren 8
- Promotionformer 8
o Reklame 8
o Sales Promotion 8
o Public Relations, PR 9
o Sponsering 9
o Direct Marketing 9
o Online Markedsføring 9
o Personligt salg 9

Produktparameteren 10
- Kvalitetsdimensioner 10
- Emballagefunktioner 10
- Sortiment - to dimensioner 10
- Mærkestrategi 11
- Branding 11
- PLC - produktets livscyklus 12

Uddrag
o Single channel marketing er defineret ud fra, at man har vælge én kanal at sælge fra. Det kan være en fysisk butik i byen eller udelukkende online fra en hjemmeside.

o Multi channel marketing er kendetegnet ved, at man sælger fra flere kanaler. Man er måske startet med en fysisk forretning men fundet ud af, at det har været nødvendigt at have en salgskanal online, da flere og flere køber på nettet.

o Cross channel marketing er i sin struktur det samme som multi channel, dog indsamler og anvender man her viden om kunderne for at optimere salgskanalerne.

o Omni channel marketing er den ideelle form. Om man køber på hjemmesiden eller i den fysiske butik er ligegyldigt, da man handler på samme vilkår eller på tværs af kanalerne. Her anvendes flere forskellige platforme til at optimere købsprocessen for kunden.