Hypotesetest – Disposition | Matematik

Indledning

En hypotesetest er en statistisk metode, som bliver benyttet til at undersøge om en hypotese kan understøttes.

 

Opstilling af hypotesetest

For at opstille en hypotesetest skal man finde ud af hvad man ønsker at teste. Der er der to forskellige hypoteser. Den ene hypotese hedder H0 eller nulpunktshypotesen og definerer, at der er uafhængighed mellem værdierne i hypotesen. Den anden hypotese hedder H1, denne definerer at der ikke er uafhængighed mellem værdierne.

 

Antag at h_0  er sand

H0 skal antages at være sand, da de følgende tests og beregninger tager udgangspunkt i dette. Det skyldes at hvis beregningerne og testsne dermed fører til at antagelsen er forkert er H1 sand.

 

Indsamling af data

For at kunne bestemme hvorledes de valgte hypoteser kan understøttes, skal der indsamles data fra et spørgeskema eller anden undersøgelse, hvor der er fokus på det valgte emne.

 

Optælling af det observerede antal

De udvalgte repræsentanter til stikprøven, har tilkendegivet deres svar. Disse svar kan fortælle om hypoteserne kan understøttes.

Disse svar opstilles i en pivottabel på Excel. Denne tabel er navngivet O.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. Opstilling af hypotesetest
3. Antag at H_0 er sand
4. Indsamling af data ud fra spørgeskema eller undersøgelse
5. Optælle observerede antal i stikprøven vha. opstilling af pivottabel
6. Beregning af teststørrelse
a. Opstilling af de forventede observationer vha. formel ses om H_0 er sand
b. Opstille bidrag til Chi i anden størrelse vha. formel
7. Finde frihedsgraderne i observationstabellen
8. Den kritiske værdimetode for H_0
9. Opstilling af graf
10. P-værdien findes
11. Beslutning
12. Konklusion

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her