Hypotesetest| Matematik Dispostion

Indledning
En hypotesetest er en statistisk metode, som bliver benyttet til at undersøge om en hypo- tese kan understøttes.

For at opstille en hypotesetest skal man finde ud af hvad man ønsker at teste. Der er der to forskellige hypoteser. Den ene hypotese hedder H0 eller nulpunktshypotesen og definerer, at der er uafhængighed mellem værdierne i hypotesen. Den anden hypotese hedder H1, denne definerer at der ikke er uafhængighed mellem værdierne.

Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING
2. OPSTILLING AF HYPOTESETEST
3. ANTAG AT H0 ER SAND
4. INDSAMLING AF DATA UD FRA SPØRGESKEMA ELLER UN- DERSØGELSE
5. OPTÆLLE OBSERVEREDE ANTAL I STIKPRØVEN VHA. OPSTIL- LING AF PIVOTTABEL
6. BEREGNING AF TESTSTØRRELSE
A. Opstilling af de forventede observationer vha. formel ses om H0 er sand
B. Opstille bidrag til Chi i anden størrelse vha. formel
7. FINDE FRIHEDSGRADERNE I OBSERVATIONSTABELLEN
8. DEN KRITISKE VÆRDIMETODE FOR H0
9. OPSTILLING AF GRAF
10. P-VÆRDIEN FINDES
11. BESLUTNING
12. KONKLUSION

Uddrag
Inden beregning af testsandsynligheden og den kritiske værdimetode, skal frihedsgraderne findes i observationstabellen (O). Frihedsgraderne er antallet af de ”frie” celler i tabellen. Disse findes ved at krydse de ”faste” celler ud. De ”faste” celler er hovedtotalen samt en an- den lodret og vandret række.

Disse grader kan således også beregnes vha. følgende formel:
d f = (r - 1)(s - 1)

r er udtryk for den pivottabellens lodrette antal af rækker af observationer, hvor s er ud- tryk for pivottabellens vandrette antal af rækker af observationer. −1 er udtryk for den lod- rette og vandrette række der ikke er ”frie”.

Frihedsgraderne varierer fra hver individuel opgave/situation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her