Noter til eksamen | Oldtidskundskab

Indholdsfortegnelse
Epos - Homers Iliade 3
Epos som genre 3
Homer og helteepos 3
Personer i Iliaden 4
Handling i Iliaden 5
Temaerne i Iliaden 5
Begreber 6
Perspektivering 7
Nutidens helt 7
Ære i dag 8
Æneiden af Vergil 8
Fællestræk med Homer odysseen: 8
Forskelle fra Homer Odysseen 9
Gennemgang af 1.sang i Iliaden 9
Gennemgang af 6. sang i Iliaden 11
Gennemgang af 22. sang i Iliaden 11
Gennemgang af 24. sang i Iliaden 12
Disposition 14
Arkitektur 15
Periodeoverblik og personer 15
Arkitekturhistoriske stilperioder 15
Søjleordener 21
Dorisk søjle 21
Jonisk søjle 22
Korintisk søjle 23
Begreber på søjlerne 24
Tempeltyperne 26
Perspektivering: 27
Disposition 27
Herodot og historiografi 28
Periodeoversigt 28
Historiografi 28
Herodot 29
Kildekritik i Herodot 29
Herodot i forhold til Homer 30
Homer: 30
Herodot: 30
Lykke og ulykke 31
Perspektivering 32
Thukydid i forhold til Homer 32
Begreber 33
Analyse af tekster af Herodot: 35
Forfatningsdebatten 35
Overgangen fra mytos til logos 37
Begreber i forfatningsdebatten: 37
Kampen mod perserne 38
Personer i Kampen mod Perserne 38
Handling i Kampen mod perserne 38
Tematik i Kampen mod Perserne: 39
Læsespørgsmål til kampen mod perserne: 40
Kong Kroisos 40
Handlingsreferat: 40
Tema: 41
Personer i Kong Kroisos 42
Begreber i Kong Kroisos: 43
Filosofi 45
Periodeoverblik og personer: 45
Genren: 45
Personer 47
Sokrates: 47
Platon 48
Sofisterne 48
Platon og Sokrates’ idéer 48
Begreber 51
Perspektivering 52
Kim Malthe-Bruun 52
Sokrates’ Forsvarstale 53
Temaer i teksten 53
Ødipus af Sofokles 55
Tragediegenren 55
Tragediens opbygning 56
Undergenre til drama: 56
Dionysosteatret 56
Indledning til Ødipus 56
Personer i Ødipus 57
Ødipus’ karakter 59
Ødipus udvikling 59
Ødipus’ gradvise erkendelse 59
Ødipus som tragisk helt og leder 60
Skyld og ansvar 60
Temaer 61
Begreber 61
Perspektivering 62
Karen Blixen: 62
Danske bank sagen 63

Uddrag
Handling i Iliaden
Iliaden handler grundlæggende om en krise i grækernes lejr i den trojanske krig. Grækere (achaiere) og trojanere har kæmpet i 9 år. Grækerne forsøger desperat at vinde krigen, men de løber ind i problemer. De to vigtigste personer i den græske lejr, hærlederen Agamemnon og helten Achilleus, kommer i konflikt med hinanden.

Årsagerne til konflikten er, at Agamemnon tager Achilleus’ største krigsbytte, nemlig den smukke pige Brisëis til fange. Det gør Achilleus meget vred, og han nægter derfor at kæmpe. Achilleus’ vrede og den krise, som vreden udløser, er det gennemgående tema i Iliaden.

Trojanerne presser grækerne helt tilbage til deres skibe og er tæt på at vinde krigen. Da træder Patroklos, Achilleus’ bedste ven, ind i krigen, forklædt som Achilleus. Trojanernes største helt, Hektor, dræber Patroklos i den tro, at det er Achilleus. Da Achilleus’ opdager, at hans bedste ven er dræbt, vendes hans vrede mod Hektor. Achilleus beslutter derfor at vende tilbage til krigen og bekæmpe trojanerne. Achilleus dræber Hektor i en duel. Achilleus mishandler Hektors lig ved at trække det bag hans stridsvogn tilbage til grækernes lejr. Priamos, kongen af Troja og Hektors far, opsøger Achilleus og bønfalder ham om at udlevere.

liget til trojanerne. Achilleus får medlidenhed med Priamos og tillader det. Iliaden slutter med, at Priamos begraver Hektor i Troja.


...............


Herodot og historiografi
Periodeoversigt
Omkring år 600 f.K.r
● Politisk overgang fra oikos (familiestat) til polis (bystat)
● Filosofisk overgang mythos til logos
● Juridisk/moralsk overgang fra physis(naturlov) til nomos(juridisk lov)

Omkring 400 f.K.r
● Perserkrigene (500-448)
● Den peloponesiske krig (ca. 431-404) sparta vinder og indfører de 30
● De 30 tyranner i Athen (404)

Historiografi er historieskrivning dvs. At nedskrive historiske begivenheder i en samlet fremstilling.
● Det første skriftsprog linear A og B: stammer fra den minoiske kultur på kreta (linear A ,1800-1450 fkr.) og den mykenske i byerne mykene, , Pylos og Argos på den græske halvø peloponnes (linear B, 1450-1200 f.kr.) men også fra kreta hvor mykerne senere befandt sig.
● Sproget forsvandt samtidig med, at kulturene gik under.

Skriftsystemer kan deles op i tre typer: logografisk, sylabisk og alfabetisk skrift.
Logografisk = her repræsentere hvert tegn et ord, ofte tegnet hvordan det skal udtales
Syllabisk = fungerer ved at hvert tegn repræsenterer en stavelse (linear b)
Alfabetisk: hvert tegn gengiver et fonetisk dvs. Lydligt særskilt udtrykselement (fonem), hvilket vil sige at, hvert tegn er en selvstændig lyd.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu