DHO vikingetoger | 10 i karakter

Jeg vil afklare for, vikingernes togter, og hvorfor de var så frygtede af Europa, man mente de var meget voldsomme, da de rejste rundt og plyndrede. Man vil også høre noget om selve teknikken bag deres flåder, og hvordan de kunne være så langt fremme i skoene end alle andre i forhold til navigation og teknik. Derudover i opgaven bliver der også et overblik over, hvad vikingerne gjorde, når de kom i besiddelse af handel og opbyggelse af byer, i f.eks. England. Derefter vil der til sidst være perspektivere til nationalfølelse, hvordan vikingernes tid, har haft en indflydelse på Danmark i nutiden, deres nationalfølelse og an analyse af danskernes national sang ’’Der er et yndigt land’’.

Opgavebeskrivelse
Hvad var vikingernes mål for at tage på togt, hvorfor var deres skibe og flåder så effektive for udviklingen og hvordan har vikingetogterne spillet en rolle for den danske nationalfølelse i nutiden?

Indledning
Omkring år 750 til 1050 varede vikingetiden cirka, vikingetiden startede med at vikinger fra Danmark, Norge og Sverige drog ud til lande, der lå lige omkring og plyndrede dem. De drog ud til forskellige lande som England, Frankrig og Rusland, og mange andre. Der er mange spekulationer og tanker om hvorfor vikingerne drog ud i verden, som f.eks. at vikingerne ville handle, eller at vikingerne fik lysten til at lærer andres kulture, men det vil vi komme mere ind på senere i DHO’en. Vikingerne var også dem i verden, som havde den bedste form for ’’byggesans’’, i forhold til de skibe de byggede, på daværende tidpunkt, og vikingerne blev frygtede i det meste af Europa.

Problemformulering
o Hvordan har vikingernes togter udviklet sig?

o Hvordan gik det så godt for vikingerne, selv når de plyndrede store byer?
o Hvad var vikingernes forhold til deres skibe?

Indholdsfortegnelse
Problemstillinger………………......…………………………………….………………………………………………… 3
Indledning.............................................................................................................................. 3
Opgavens formål................................................................................................................... 3
Begrundelse for valg............................................................................................................. 4
Vikingernes motiver, og togter..............................................................................................6
Skibes betydning for vikingerne.......................................................................................... 4 - 5
Teknikken bag skibene.......................................................................................................... 6 - 7
Danskernes nationalfølelse efter vikingerne
og Analyse af ’’Der er et yndigt land’’.............................................................................. 7 - 9
Konklusion……………............................................................................................................ 9-10
Litteraturliste og kildekritik............................................................................................10- 11
Bilag…………………………....…………………………………………………………………………………..……..12-13

Uddrag
Der har været mange spekulationer, om hvorfor vikingerne valgte at tage på togter i 800- tallet. Hvis man skal dele vikingetiden op kan man gøre det i to perioder.
Den første periode, er forløber cirka i årene 800-900, mens den anden periode fra 900 tallet til 1050. Der var mindre plyndringstogter, i den førsteperiode, de var normalt private folk. Udbyttet af skibe heller ikke var ret stort, der var kun et begrænset antal af skibe. Efter den første periode, kom den anden periode, hvor selve togterne blev mere organiseret, og flere deltog i togterne. Og det udviklede sig mere til handelstogter, end plyndringstogter, og ødelagde landsbyer.

Begrundelsen for disse forklaringer at:
Der var en del overbefolkning, som så ville sige der altid skulle være nogen vikinger som skulle ud på rejser/togter. Der kunne havde været en klima svækkelse, det betød at der blev medført produktionsnedgang, så vikingerne havde en forudsætning af en ekspansion for at finde nyt land. Mange mener, at vikingernes grundtanke, var økonomisk, om at rejse ud i verden og blive klogere på handel, og økonomiske faktorer. Religion kan også have været et motiv til at tage af sted for at plyndre, lige meget hvilket af de overstående grunde er sande, vil jeg selv tro, at religion har haft den største indflydelse på vikingerne.

Vikingerne opsøgte især klostre, som var ubevæbnede, bevogtet af munke og der lå meget værdifulde skatte i klostrene, det vil sige det var let for vikingerne at slå til uden at skulle miste en man deller to i kamp om, at få noget profit med hjem.
Et kendt eksempel, var i England, det var også det første togt til England som skete i juni, år 793, hvor der var sat kurs mod Lindisfaren i England. Eftersom vikinger ikke var kendte på det tidspunkt kaldte munkene hverken på hjælp eller flygtede, da de troede de bare var rejsende som ville se deres klostre og rejse rundt, men da det endelig gik op for munkene hvad vikingerne lavede var det for sent. Vikingerne plyndrede klosteret, dræbte munkene, og fyldte derefter deres skibe med skatte, og bagefter tog de tilbage til Danmark.

Efter angrebet på dette kloster, blev vikingerne berygtede og frygtede, af andre lande og byer i Europa. Derefter blev det fulgt af flere lynangreb, som hjalp, det der gjorde vikingernes angreb mere og mere succesfulde, var deres ’’overraskelses angreb’’. I år 853 var England delt op i flere togter, hvor danskerne kom i besiddelse af et område, der så blev kaldt ’’Danelagen’’ , som cirka var det meste af England. Der skete noget lignende, med togterne til Normandiet , som der skete med England, men det vil vi ikke komme mere ind på.

Senere var togterne om at finde nye lande at drage til, og bosætte sig i dem, og opbyggede byer. Såsom byen York i England. Vikingerne besatte byen, dræbte deres konger og efter var der en dansk viking som blev konge. Så hvorfor vikingerne drog ud i verden? Jeg mener selv det er fordi de drog ud for at blive klogere og udforske andre riger som de så kunne plyndre og beherske.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!