DHO | Forfatningskampen

Indledning
I slutningen af 1800-tallet startede en lang diskussion mellem partierne Højre og Venstre, de havde hver deres ide om hvordan demokratiet i Danmark skulle bygges op, efter Grundloven blev indført 1849 og Danmark dermed kunne kaldes et demokratisk land.

Med Kongens hjælp sad Højre på magten og det var umuligt for Venstre at komme i nærheden af tronen selv med det meste af Dan- marks opbakning.

Men i kampen om magten dengang, var det okay at ty til bissetricks og det var hvad Højre gjorde, men nemt slap de ikke af med Venstre og de måtte forblive stædige og det endte ud i at højre i 1901 kunne overtage regeringen.

Fortidens historie er grunden til vi i dag kender til parlamentarisme og har et velfungerende demokrati. Selvom stridighederne var store dengang og der undervejs har været mange ændringer, så kan vi i dag takke dem.

Indholdsfortegnelse
Indledning .................................................................................................................................................... 2
Redegør for forfatningskampen ........................................................................................................ 2
1.1 Optakten til forfatningskampen ................................................................................................... 2
1.2 Højre............................................................................................................................................. 3
1.3 V enstre ......................................................................................................................................... 4
1.4 Forliget i 1894 .............................................................................................................................. 4
var på spil under forfatningskampen. ....................................................................................................... 5
Foretag en analyse af selvvalgte tekster med henblik på at belyse de forskellige holdninger der
2.1 Analyse af Fredrik Bajers tale om kvindernes valgret og valgbarhed ......................................... 6
2.2 Analyse af Carl Plougs tale om kvindernes valgret og valgbarhed ............................................. 8
3. Vurder hvad forfatningskampen betød for partierne Venstre og Højre. Vurder desuden, hvilken betydning forfatningskampen har haft for den måde det politiske system fungerer på i dag.
10
3.1 Systemskiftet .............................................................................................................................. 10
3.2 Forfatningskampens betydning i dag ......................................................................................... 10
3.3 1915-grundloven ........................................................................................................................ 11
Konklusion ................................................................................................................................................. 11
Litteraturliste ............................................................................................................................................. 12
Baggrundslitteratur................................................................................................................................... 14
Bilag ............................................................................................................................................................ 15

Uddrag
I 1849 blev hele Danmarks grundlov offentliggjort, denne grundlov skulle sikre, at den danske be- folkning havde de samme regler. Derudover var Grundloven grobunden for dansk demokrati og ligestilling, i Grundloven findes en række paragraffer der skal hjælpe til at sikre dette (Samson 2017).

For at dette kan lade sig gøre, er magten delt i tre; Den lovgidende magt, som er folketin- get, de vedtager love og fastsætter strafferammer ved overtrædelse af lovene, derudover ses den udøvende magt, dette er regeringen, de sørger sammen med forvaltninger for at lovene bliver overholdt og til sidst findes den dømmende magt, dette er domstolene, de sørger for fortolkningen af lovene.

Domstolene er fuldstændig uafhængige af den lovgivende magt og den udøvende magt. Denne tredeling skal sikre at der ikke opstår magtmisbrug (Danmarks domstole 2017).

I perioden 1866-1901 var det en stridighed mellem den lovgivende magt og den udøvende magt der dannede grobund for Forfatningskampen. Forfatningskampen startede efter tragiske hændelser ved grænsen til Tyskland i 1864, hvor Danmark tabte Slesvig-Holsten.

Efter denne episode skulle et Danmark genopbygges og der blev udstedet to nye forfatninger; Junigrundloven og No- vemberforfatningen. Venstre ville afskaffe Novemberforfatningen, hvorimod Højre ville bevare Novemberforfatningen, hvor den almene dansker ikke havde stemmeret til Landstinget (Petersen, 2009), dette ses i paragraf 22

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her