Indledning
Hvordan jeg forstår det gode liv i det senmoderne samfund? Hvad er det gode liv? Opnår man nogensinde det gode liv? Hvorfor føler mange unge sig i dag ulykkelige og hvad har det af konsekvenser?

Det gode liv og unges ulykkelighed er mange ting, jeg vil derfor komme ind på en masse forskellige emner og synsvinkler omkring det gode liv og unges ulykkelighed i mit essay.

Jeg tager derfor udgangspunkt i avisartiklen ”Det vellykkede liv er ikke lykkeligt” af Nilo Sand, samt materiale jeg selv har valgt.

Uddrag
Hvad er det gode liv? Det gode liv kan defineres på mange måder, det er forskelligt fra person til person. Men helt generelt er det gode liv der hvor man føler sig lykkelig og elsket.

Filosof Esther Oluffa Pedersen mener følgende er det gode liv: "En klassisk filosofisk definition af det gode liv er, at det er et harmonisk liv, hvor det skønne, det gode og det sande er afbalancerede.

Harmoni og lykke er ikke et glansbillede af vellykkethed, der skinner på overfladen. Harmoni er, når du for eksempel indgår på skøn vis i relationer til andre mennesker, til kæresten, vennerne, familien og i arbejdet.

Det er, når man er oprigtigt interesserede i hinanden. Så kommer vi over i det gode, hvor man søger at respektere og støtte hinanden. Hvor man indser, hvor afhængig man er af hinanden.

Det sande, som det sidste, er en kritisk refleksion over, hvilke samfundsmekanismer man lever under, og hvordan man er over for sine medmennesker.

Når man ser på sit liv ud fra de tre kriterier, kan man måske vurdere, om der er noget, der skal justeres, så man kan få et godt liv.

Det er den klassiske definition på det gode liv. Men det er ikke ens betydende med at det er den rigtige definition, nogle folk vægter karrierer, biler og penge som det gode liv. Det er forskelligt hvad folk finder lykke og glæde i.

Opnår man nogensinde det gode liv? Om man opnår det gode liv, er op til individet selv og hvad de mener det gode liv er.

Men jeg mener, at man sagtens kan opnå det gode liv, man skal bare selv gøre noget aktivt for at opnå hvad man gerne vil. Anne-Marie Christensen som forsker i, hvordan vi kan opnå det gode liv.

Hun mener at hemmeligheden bag det gode liv allerede blev fundet for 2.350 år siden af filosoffen Aristoteles.

Hans hemmelighed er meget enkelt, vi får et godt liv, hvis vi er gode mennesker. Med det mener han at det gode menneske skal være dydigt og ikke have laster.

”Det gode menneske har dyder og ikke laster. Dyder er det samme som gode karaktertræk. Det kunne være mod, ærlighed, omsorg og retfærdighedssans.” 2 pointerne for at være dydig er meget enkelt.

Hvis man ikke har dyden mod, får man ikke udført noget i livet, så man giver op, bliver bange eller kommer i tvivl. Det gør det svært for individet at udfører de ting i livet man gerne ville.