Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Spørgsmål til dagens lektie
1. Hvad er man optaget af at undersøge indenfor den positive psykologi?

2. Hvad kendetegner oplevelsen af flow, og hvad kan udløse oplevelsen?

3. Overvej hvad der for dig/jer er det behagelige liv. Hvad gør du/I, når du/I sætter tid af til nydelse og velbehag?

4. Hvordan/hvornår oplever du flow og dermed det gode liv? Overvej hvorfor det ikke sker oftere.

5. Overvej hvad der adskiller det behagelige liv fra det det gode liv. Hvad er fx forskellen på hvordan man opnår glæde/lykke?

6. Prøv at komme i tanke om eksempler hvor du har gjort noget der også har betydning for andre, og som dermed har bidraget til det meningsfulde liv. Hvad gjorde du, og hvordan var oplevelsen?

7. Overvej, hvilken af de tre lykkeformer du/I oftest bruger tid og energi på, samt hvorfor det er denne type der fylder mest.

8. Overvej, om Seligman har ret, når han siger, at det meningsfulde liv er mere tilfredsstillende end det behagelige liv. Har du oplevet eksempler på dette?

Opgave 2: Miniprojekt
1. Planlægge en aktivitet der kan bidrage til Det behagelige liv for jer selv. I vælger selv aktiviteten, og I vælger selv om det er en aktivitet I udfører flere gange, eller bare én gang.

2. Planlægge en aktivitet der kan bidrage til Det gode liv for jer selv. I vælger selv aktiviteten, og I vælger selv om det er en aktivitet I udfører flere gange, eller bare én gang.

3. Planlægge en aktivitet der kan bidrage til Det meningsfulde liv for jer selv og andre. I vælger selv aktiviteten, og I vælger selv om det er en aktivitet I udfører flere gange, eller bare én gang

Afrapportering (gør dette undervejs eller i næste uge):
1. Hvilke aktiviteter havde du/I planlagt?

2. Hvordan gik det med at udføre aktiviteterne?

3. Hvordan var effekten af aktiviteterne?

4. Var effekten af aktiviteterne som forventet?

5. Skete der noget overraskende/uventet?

6. Kunne du/I overveje at gentage nogle af aktiviteterne oftere?

Aflevering

Samarbejde

Inspiration til mere lykke i hverdagen

Uddrag
Hvad er man optaget af at undersøge indenfor den positive psykologi?
- Man ønsker at undersøge, hvad der gør livet værd at leve, hvad der får mennesker og fællesskaber til at blomstre, hvad lykke og velvære er for størrelser osv.

Lægge vægt på det positive i livet og dermed fylde livet ved de gode ting frem for de negative ting.

2. Hvad kendetegner oplevelsen af flow, og hvad kan udløse oplevelsen?
- Det er en aktiv process og opstår derved – dette bruges til at betegne den sindstilstand, hvor man bliver fuldstændig optaget af aktiviteten.

Det kræver den rigtige kombination af udfordringer og evner for at nå til flow-oplevelsen. Altså må udfordringen ikke være for lille men heller ikke for stor.

3. Overvej hvad der for dig/jer er det behagelige liv. Hvad gør du/I, når du/I sætter tid af til nydelse og velbehag?
- For mig er det behagelige liv, når jeg kan sætte tid af til at være sammen med dem, jeg holder af.

Det er ikke altid nemt at finde tid til det, når der skal laves lektier og afleveringer i hverdagen, så derfor giver det helt ny energi, at være sammen med dem.

- I det behagelige liv stræber man efter maksimal nydelse. Dette gør jeg ved at lave en række aktiviteter med min familie eller mit badmintonhold - så den gode følelse af fællesskab giver mig en maksimal nydelse i hverdagen.

4. Hvordan/hvornår oplever du flow og dermed det gode liv? Overvej hvorfor det ikke sker oftere.
- Jeg oplever flow, hvis jeg kommer ind i en god rytme i en opgave. Det kan f.eks. være, hvis jeg finder en rød tråd i en aflevering.

Når det sker, så føler jeg ikke, at der går lang tid, før jeg sidder med den helt færdig. Derudover, kan jeg også finde et flow i at gøre rent.

Dette sker ikke så tid, fordi opgaven engang imellem kan være “for let” eller “for svær”, man skal gerne have en rigtig kombination, for at dette lykkes.

- Flow oplever jeg, når jeg dyrker motion. Dette gør jeg i form af løb, styrketræning eller når jeg spiller en badmintonkamp.

Dette kan også ske idet man læser en spændende bog, og dermed glemmer man tid og sted så meget, at tiden pludselig er gået.