Det Danske Marked for Enfamiliehuse | International Økonomi

Indledning
Diagrammet viser prisdannelsen på det danske marked for enfamiliehuse. Som man kan se er udbudskurven rigtigt stejl hvilket kan skyldes at udbuddet er rigtigt høj og det kan måske være fordi der er rigtig meget konkurrence, altså at der er rigtigt mange enfamiliehuse.

grunden til at efterspørgelseskurven ikke er lige så stejl, kan være fordi der er flere huse en der er efterspørgelse altså der ikke er ligeså mange købere der ude efter produktet.

Nogle samfundsøkonomiske hændelser som kunne ændre på denne kurve kunne f.eks. være en finanskrise, det ville gøre at folk ikke har pengene til at købe husene og derfor vil efterspørgelsen falde.

En positiv hændelse kunne være en samfundsøkonomisk højkonjunktur, hvor folk har flere penge, og derved ville få efterspørgelseskurven til at stige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu