Opgavebeskrivelse
Teori, spørgsmål til Stern 80-96
Det er meget teori, sorry, men så slipper I for ny teori til næste gang, og I skal i dag ikke lave nogen ukendt case. Det bliver så først næste gang.

Det vi skal bruge de i bogen nævnte småcases til, j som der refereres til i sp 2 er at få fokus på Sterns hovedbegreber.

Så dem skal I forklare og det kan være en hjælp at se på bogens småcases men ikke et must. Men forklar kort begreber som ansigtsduetter, affektiv afstemning mv som nævnes i sp 2.

Indholdsfortegnelse
Opgaver og spørgsmål til Daniel Stern
1. Hvad er hoved forskellen på den psykoanalytisk orienterede udviklingsteori og moderne spædbarnsforsknings syn på udviklingen.
2. Herunder tales om det kliniske barn og det observerede barn – hvad mon der ligger i det?
3. Hvilke metoder anvender den moderne spædbarnsforskning?

Stern:
1. Gør rede for det begynde selv, kerneselvet, det intersubjektive selv og det verbale selv. Uddelegeres til grupper.
- Det begyndende selv:
- Det intersubjektive selv:
- Det verbale selv:

2. Alle ser på følgende cases: Jakob s. 84, ”Ansigtsduetter, Stern 1991” samt casene Gro og Molly s. 88. Vi ser også alle sammen på ”Eksempel på affektiv afstemning” s. 92, på ”fejlafstemning s. 93”, case Jacob s. 94 og om historie fortælling s. 95.
- Hvad forstås ved det kompetente barn og hvad har det at gøre med D. Stern?
- Uddybning af begreber som nævnes i hhv. sp. 2 og små-cases:
- Ansigtsduetter:
- Affektiv afstemning:
- Fejlafstemning:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvad angår udviklingspsykologien, har der længe eksisteret en modsætning mellem de psykoanalytiske udviklingsteorier

som traditionelt har fået deres viden om børns udvikling fra netop de barndomserindringer som patienterne fremlægger i forbindelse med den terapeutiske behandling og så den såkaldte empiriske udviklingspsykologi

der baserer sig på direkte studier af børn og på eksperimenter, som i princippet kan efterprøves og vurderes af andre forskere.

Først og fremmest har de psykoanalytiske udviklingsteorier primært forsøgt at sætte sig ind i børnenes indre oplevelsesverden og undersøgt, hvordan deres personlighed og sociale relationer til andre mennesker udvikles.

Derudover har de primært været fokuseret på fejludviklinger i barndommen, for at forstå baggrunden for personens psykiske lidelser.

Den empiriske udviklingspsykologi har derimod undersøgt den normale udvikling hos børn og specielt koncentreret sig om den ydre og iagttagelige adfærd, især den fysiske og motoriske udvikling, men også den intellektuelle udvikling undersøges.

I forlængelse af de to retninger, forsøger den amerikanske børnepsykiater og psykoanalytiker, Daniel Stern, at bygge bro over de to modsætninger.

Inden for den empiriske udviklingspsykologi, sker der i løbet af 1960’erne en revolution, i form af det der er blevet kaldt den moderne spædbarnsforskning.

Her begynder forskerne at benyttede avancerede lyd- og videooptagelser, så de kan undersøge detaljer i spædbarnets mindste bevægelser og reaktioner.

De udvikler i den forbindelse en helt ny forståelse af, hvordan spædbarnet er i stand til at “svare” på eksperimenterne, barnet udsættes for.

Stern ser her muligheden for at kombinere de to retninger, nemlig psykoanalysen og spædbarnsforskningen.

Fra spædbarnsforskningen tager han den nye viden om spædbørn og den eksperimentelle tilgang til studiet af børn med sig, som sikrer en høj grad af videnskabelig objektivitet.